MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

smiley 1981935 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Anna Garczyńska z Kłodzka, postanowieniem z dnia 11 maja 2017r. umorzyła jedno z prowadzonych postępowań egzekucyjnych na podstawie art. 824 par. 1 pkt 2 kpc - wobec stwierdzenia braku zdolności sądowej wierzyciela

 

W piśmie do Sądu Rejonowego w Kłodzku tak to wyjaśniła: W toku postępowania egzekucyjnego komornik ustalił, że wierzyciel (bank) S... utracił zdolność sądową. Podmiot został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Z uwagi na powyższe komornik umorzył niniejsze postępowanie na podstawie art. 824 par. 1 pkt 2 kpc.

Sąd nie miał zastrzeżeń, co do powodów umorzenia. Umorzenie jest prawomocne, a wierzytelność została przejęta przez inny podmiot, który wystąpił do sądu o nakaz zapłaty.

 

W sumie sprawa banalna. Jednak w przypadku kłodzkiego sądu już nie tak za bardzo. Bowiem w artykule:

Czy na Dolnym Śląsku obowiązuje może inny kodeks postępowania cywilnego, a rozprawa niejawna to jawna?

 

przedstawiłem podobną sytuację prawną. Jednak wówczas zarówno sądy: Rejonowy w Kłodzku, jak i Okręgowy w Świdnicy były zdania, że w takim przypadku (utracenie zdolności sądowej) nie ma potrzeby nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu na spółkę przejmującą.

 

- Najbardziej zdziwiona takim orzeczeniem jest zapewne spółka Y (oprócz oczywiście pana Mirosława), która kombinacje z przejęciami przypłaciła dodatkową pracą. Bowiem w całej Polsce, jak długa i szeroka, spółka Y musi, zgodnie prawem i na podstawie art. 788 kpc, uzyskiwać klauzulę wykonalności na siebie. Komornicy ani sądy nie uznają klauzul wykonalności na spółkę X, wykreśloną z KRS już kilka lat temu - podsumowałem ustalenia.

 

Teraz kłodzki sąd dał dowód wprost, że przepisy o utracie zdolności sądowej są mu jednak znane. Dodam, że czytelnik w tamtej sprawie walczy o stwierdzenie nieważności postępowania cywilnego (art. 379 kpc). Łatwo mu nie będzie, bo już na samym początku sąd stwierdził, że wystąpił o... wznowienie postępowania cywilnego (art. 400 i dalsze kpc) i oczywiście wniosek odrzucił.

 

Wznowienie czy stwierdzenie nieważności, co to w sumie za różnica. Taka sama jak to, czy rozprawa jawna czy niejawna. Dla przypomnienia:

 

Artykuł 989 kpc jest prosty jak budowa przysłowiowego cepa: Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia na rzecz przejmującego nieruchomość po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie.

Nie ma wątpliwości, że takie przybicie może zapaść tylko na posiedzeniu jawnym, albowiem obowiązkowe wysłuchanie uczestników i wnioskodawcy wymaga posiedzenia jawnego. Co jednak dla większości wydaje się być „oczywistą” oczywistością, dla innych już być nie musi. Dla Sądu Rejonowego w Kłodzku taką oczywistością już raczej nie było, albowiem w oparciu o ten artykuł prawa, przybicia udzielił na rozprawie niejawnej. W dodatku, przybicia udzielił na rzecz podmiotu wykreślonego z KRS lub tego, który nie ma tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności na siebie. Właściwie, to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, na czyją rzecz udzielił.

 

Cdn.

 

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY