MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  5 czerwca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

copyright 3360802 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną odrębne jednostki zajmujące się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi z nieuczciwą konkurencją oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych

 

Najważniejsze rozwiązania

Stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które będą zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochroną innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej). Chodzi także o sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystaniem dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji dotyczącej własności intelektualnej.

Wprowadzenie zastępstwa przez fachowych pełnomocników. Przyczyni się to do szybkości i sprawności postępowania przed sądem.

Uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środka dowodowego, o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, czy wezwanie do udzielenia informacji.

W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe (w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych).

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

LS

Rada Ministrów 

foto: pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY