MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  10 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

business 1316931 340Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Mysłowicach akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom, w tym czterem lekarzom, którzy w zamian za łapówki wystawiali zwolnienia lekarskie. Aktem oskarżenia objęto 79 zarzutów o charakterze korupcyjnym dotyczących 47 zaświadczeń lekarskich

 

Poświadczające nieprawdę zwolnienia lekarskie

Wśród oskarżonych jest czterech lekarzy sądowych wpisanych na listy biegłych prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Czyny zarzucone lekarzom kwalifikowane są z art. 228 par. 1 i 3 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 kk oraz 239 par. 1 kk.


Pozostałych pięciu oskarżonych to osoby wręczające im korzyści majątkowe w zamian za uzyskiwanie poświadczających nieprawdę zaświadczeń o niemożności udziału w rozprawach sądowych oraz osoby udzielające informacji o możliwości uzyskania takich zaświadczeń i lekarzach wystawiających dokumenty poświadczające nieprawdę.

Oskarżeni wręczający korzyści majątkowe to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o nazwie „Psychofans” powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z chorzowskich klubów piłkarskich oraz członkowie grupy dokonującej oszustw tzw. „metodą na policjanta”. Czyny zarzucane aktem oskarżenia kwalifikowane są z art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz 239 par. 1 kk.


Przestępstwa objęte aktem oskarżenia zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Łapówki w wysokości od 50 do 500 złotych

Prokurator ustalił, że kwoty wręczanych korzyści majątkowych wahały się od 50 do 500 złotych. Łączna kwota wręczonych korzyści to 4.900 złotych. Zaświadczenia wydawane były bez obowiązkowego badania, a często również pod nieobecność osoby, na której dane zaświadczenie było sporządzane. Posługując się uzyskanymi w ten sposób zaświadczeniami oskarżeni przewlekali procesy sądowe, w tym toczące się przeciwko członkom zorganizowanych grup przestępczych.

 

Wręczający łapówki skorzystali z klauzuli niekaralności

Podstawą zarzutów były zeznania świadka koronnego oraz osób wręczających korzyści, które skorzystały z klauzuli niekaralności określonej w art. 229 par. 6 kodeksu karnego.


Jeden z oskarżonych lekarzy oraz dwóch pozostałych oskarżonych przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło obszerne wyjaśnienia korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY