MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 12 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

złotówkiProkuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące dokonywania nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych. 27 maja na polecenie prokuratora, została zatrzymana była kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie

 

Prokurator zarzucił jej popełnienie łączenie 80 czynów przekroczenia uprawnień i fałszowania dokumentów, oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, jak również poświadczenia nieprawdy.

W związku z tym, że podejrzana z procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu grozi jej nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzaną prokurator podjął decyzję w przedmiocie skierowania do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.

Ponad 270 tysięcy złotych wypłacone na podstawie podrobionych dokumentów

 

Jak ustalono, przestępczy proceder trwał od 2012 roku do września 2018 roku. W ramach 16 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie, dokonano wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów nie będących stronami postępowań.

Łączna kwota dotychczas ujawnionych nieuprawnionych wypłat wynosi 271.013,56 złotych. Do wypłat posłużono się postanowieniami i zarządzeniami opatrzonymi podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw.

 

Wypłaty przekazywane na rachunki podejrzanej

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, dokumenty te zostały podrobione przez kobietę pełniącą funkcję kierownika sekretariatu w Sądzie Rejonowym w Działdowie. Kobieta przekazywała je do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe. Ustalenia śledztwa wskazują, że rachunki te należą do kobiety. Do chwili obecnej ujawniono 8 takich rachunków bankowych.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Weryfikowane są kolejne wypłaty pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości oraz dotyczące zwrotu opłat od wpisów sądowych. Weryfikacji podlegają również rachunki, na jakie były one księgowane. Ustalono bowiem, że podejrzana mogła dysponować blisko 100 rachunkami bankowymi.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 foto: pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY