MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił pozew, w którym Prokurator Okręgowy w Katowicach domagał się unieważnienia umowy zawartej przez mieszkankę Chorzowa z przedstawicielem firmy udzielającej pożyczki. Przeciwko przedstawicielom firmy toczy się postępowanie karne, w którym zostali oni oskarżeni o oszustwo

 

Uwzględniony pozew jest szóstym z serii pozwów skierowanych przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach na rzecz poszkodowanych mieszkańców województwa śląskiego, którzy w latach 2014-2016 zawierali niekorzystne, i jak się okazało niezgodne z przepisami, umowy pożyczek.

 

W pozwach prokurator domagał się każdorazowo ustalenia nieważności czynności prawnych, tj. zawartych umów pożyczek oraz umów przewłaszczenia na zabezpieczenia, dotyczących lokali położonych w Katowicach, Chorzowie oraz w Zawierciu. Wnosząc o unieważnienie umów prokurator wskazywał, że były one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz zmierzały do obejścia przepisów prawa.

 

Jedna z tych spraw, dotycząca lokalu położonego w Zawierciu, zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Sąd uwzględnił powództwo prokuratora w całości. Natomiast ww. orzeczenie sądu uwzględniające stanowisko prokuratora w sprawie mieszkanki Chorzowa jest nieprawomocne.

 

Zaniżali wartość mieszkań

W toku śledztwa ustalono, że znajdujący się w trudnych sytuacjach życiowych mieszkańcy Śląska zawierali z firmą z Wrocławia umowy pożyczek, ale również umowy przeniesienia własności ich mieszkań na zabezpieczenie pożyczki. W tych ostatnich umowach celowo zaniżano wartość nieruchomości. Podejmowane przez firmę działania spełniały znamiona przestępstwa oszustwa.

W ten sposób firma przejęła mieszkania pokrzywdzonych z m.in. Katowic, Chorzowa orz Siemianowic Śląskich. Łącznie zawarto co najmniej 81 takich umów, na łączną kwotę blisko 5 milionów złotych.

 

Akt oskarżenia

Przeciwko 46-letniej kobiecie prowadzącej działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych oraz 49-letniemu pośrednikowi prokurator skierował do sądu akt oskarżenia. Wskutek decyzji prokuratora majątek podejrzanych w łącznej kwocie 468 tysięcy złotych pozostaje zabezpieczony na poczet ewentualnych kar i obowiązku naprawienia szkody.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY