handcuffs 258000 340Dziś (09 czerwca) prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty Krzysztofowi S. – byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zarzuty te mają związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 21 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 

Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie podejrzany jest o udział od 15 lutego 2013 roku do 16 września 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego). Na czele tej grupy stał inny podejrzany w tej sprawie Andrzej P. – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W jej skład wchodzili również między innymi Główna Księgowa tego sądu – Marta K., Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa - Marcin B. oraz przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych.

 

Prokurator zarzucił także Krzysztofowi S. niedopełnienie obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i przyjmowanie korzyści majątkowych znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 376 tysięcy 300 złotych (art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 228 par. 1 i 5 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

 

Krzysztof S. podejrzany jest również o pranie brudnych pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego).

 

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator przesłuchał byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w charakterze podejrzanego. Z uwagi na rolę w przestępczym procederze podejrzanego prokurator wystąpił dziś (09 czerwca 2017 roku) do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Skuteczne zażalenie prokuratora

Sędzia Krzysztof S. został zatrzymany wczoraj (08 czerwca 2017 roku) przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego działających na polecenie prokuratora.

Zatrzymanie sędziego było możliwe po tym, jak wczoraj (08 czerwca 2017 roku) Sąd Najwyższy podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Krzysztofa S. Uchwała ta została podjęta na skutek zażalenia złożonego przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. 20 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi – Sąd Dyscyplinarny uchylił bowiem immunitet byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ale nie uwzględnił wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

 

Prokuratura nie zgodziła się z tą częścią rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Łodzi – Sądu Dyscyplinarnego i zaskarżyła ją do Sądu Najwyższego.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa