MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 22 stycznia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

forsa 2Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzy osoby: Mariusza Sz., Andrzeja W. i Jarosława L.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trafili do aresztu.

 

Prokurator ustalił, że od kilku lat Mariusz Sz. — ordynator jednego z Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie za łapówki w kwotach po 5.000 złotych przyjmował na oddział przestępców, którzy pobyt w szpitalu wykorzystywali do uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności. W procederze tym pomagał mu Andrzej W., który pośredniczył w kontaktach „półświatka” przestępczego z Mariuszem Sz.

 

Na polecenie prokuratora zatrzymano Mariusza Sz., Andrzeja W. i Jarosława L. — jednego z wręczających korzyści majątkowe. Zabezpieczono dokumentację leczenia wielu osób, a w domu doktora Mariusza Sz. ujawniono w kilku torbach gotówkę w kwocie blisko 1,2 miliona złotych.

 

Zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowych oraz pomocnictwa do ich udzielenia kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz 229 § 1 kk. Mariusz Sz. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i opisał część przestępczego procederu.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz obawę matactwa prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa (także foto)

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY