MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 marca 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question 940528 960 720Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił ministrowi sprawiedliwości problem tzw. zażaleń poziomych w sprawach cywilnych, czyli takich zażaleń, które są kierowane do innego składu sędziowskiego w tym samym sądzie, a nie do sądu drugiej instancji

 

Instytucja takich zażaleń została wprowadzona w sprawach cywilnych po to, by odciążyć sądy drugiej instancji od poprawiania drobnych błędów w orzeczeniach. Taka możliwość została wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 r.( Dz. U. poz. 1469, ze zm.). Instytucja zażaleń poziomych (horyzontalnych) obowiązywała w kodeksie postępowania cywilnego od 2011 r., ale dotyczyła przede wszystkim postępowań przed sądem drugiej instancji.

Rzecznik nie kwestionuje takiego rozwiązania. Ze skarg od obywateli, jakie do niego trafiają, wynika jednak, że...

...jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach...

 

Dlatego RPO przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości wątpliwości dotyczące zakresu postanowień oraz zarządzeń przewodniczącego, które mogą zostać poddane kontroli w drodze zażaleń poziomych. Chodzi o to, by próbując usprawnić pracę sądów nie ograniczyć konstytucyjnych praw obywateli do sądu, w tym prawa do rozstrzygnięcia sprawy w dwóch instancjach (art. 45 i art. 77 Konstytucji). Z punktu widzenia skomplikowanych problemów prawnych, jakie ma rozstrzygnąć sąd, kwestia zwolnienia z kosztów sądowych, opłaty sądowej albo z ponoszenia kosztów ekspertyzy biegłych może być błaha – ale nie jest to rzecz błaha dla obywateli stających przed sądami.

 

RPO przedstawia w swoim piśmie szeroką argumentację prawną i pokazuje, na czym konkretnie polegają problemy proceduralne, które mogą dotknąć obywateli w sądach.

 

Z uwagi na podniesione wątpliwości, a także mając na względzie informacje dotyczące prowadzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych nad dalszymi zmianami w procedurze cywilnej RPO wnosi o rozważenie tych wątpliwości i o odpowiedź

 

Prosi też o wskazanie kierunku, a także zakresu projektowanych zmian w procedurze cywilnej.

 

 

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

  

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY