MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

eyes 1769895 340Sędzia to też pracownik, wobec którego zwierzchnik – prezes sądu – ma określone prawa i obowiązki. Należy do nich, tak jak w przypadku każdego innego pracownika, zlecenie kontroli zwolnienia lekarskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania zmierzające do usprawnienia w tym zakresie współpracy prezesów sądów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

W przypadku zwykłego obywatela ZUS – z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy – może szybko i bez przeszkód sprawdzić zwolnienie lekarskie pracownika. Ta zasada nie obejmuje jednak sędziów.

Dotychczasowa praktyka wskazywała, że prezesi sądów, gdy chcieli sprawdzić zasadność zwolnień udzielanych sędziom, musieli zawierać specjalne porozumienie z ZUS, za każdym razem oddzielne. W istotny sposób wpływało to na termin i skuteczność przeprowadzania tej kontroli.

 

Dlatego Minister Sprawiedliwości uzgodnił z Prezesem ZUS, że zostaną opracowane wzory umów, które pozwolą na zlecanie kontroli zwolnień bez konieczności każdorazowego zawierania porozumienia w jednostkowych sprawach. Dzięki temu usprawniona zostanie współpraca prezesów sądów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To praktyczna realizacja uprawnienia prezesów sądów (zawartego w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych - art. 94c § 2) do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania przez sędziego zwolnienia od pracy z powodu choroby.

 

Przygotowane w porozumieniu z ZUS projekty umów zostały przekazane prezesom sądów z rekomendacją do ich niezwłocznego podpisania.

 

 

 

LS

MS

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY