MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 5 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z 22 grudnia 2020 roku, zezwalającego kuratorowi spadku na sprzedaż udziału w nieruchomości za rażąco niską cenę

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy zaniedbań personelu szpitala, do których doszło podczas porodu

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Biłgoraju z 6 września 2010 roku w przedmiocie nabycia spadku. Kwestionowane orzeczenie zapadło, pomimo że 11 lat wcześniej ten sam sąd wydał już prawomocne rozstrzygnięcie w tej samej sprawie

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Błąd sądu polegał na tym, że oparł się wyłącznie na zgodnym oświadczeniu wnioskodawców. Tymczasem prawo zobowiązywało go do sprawdzenia, czy zaproponowany podział nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych (art. 622 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego)

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty dotyczącego pożyczki o lichwiarskim charakterze, zabezpieczonej wekslem in blanco. Zaskarżone orzeczenie zostało uchylone w całości, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY