MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 2 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

justice 2060093 340Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand skierował skargę nadzwyczajną w obronie praw poręczyciela, którego sąd zobowiązał do solidarnej zapłaty roszczenia wynikającego z weksla in blanco

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Korzystny wyrok TSUE z punktu widzenia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, będących konsumentami i zwiększa ich szanse do sądowego podważenia postanowień umów kredytów i pożyczek nakładających na nich zbyt wygórowane koszty

Czytaj więcej...

sadsadJak podaje Wikipedia, mafia to tajna organizacja przestępcza o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw. Używana przez media nazwa każdej zorganizowanej grupy przestępczej

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył kasację od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego z 2017 r. Wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej zobowiązania skazanego do naprawienia szkody

Czytaj więcej...

question marks 2215 1280Pani Agnieszka prowadzi firmę, która przynosi zyski. Z działalności gospodarczej nie ma długów. Ma stare zobowiązania niezwiązane z działalnością, między innymi wynikające z umowy lichwiarskiej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY