MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 10 grudnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

clause 684509 960 720Pozbawienie strony zażalenia na rozstrzygniecie incydentalne ogranicza w nieuprawniony sposób jej prawo do zaskarżenia orzeczenia co do istoty sprawy. Uważa tak Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego ze skargi konstytucyjnej w takiej sprawie

Czytaj więcej...

clause 684509 960 720Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadmierny formalizm, wynikający z przyjętej przez sąd krajowy szczególnie rygorystycznej wykładni prawa procesowego, wykluczający merytoryczne rozpoznanie sprawy, może stanowić naruszenie prawa dostępu do sądu

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił pozew, w którym Prokurator Okręgowy w Katowicach domagał się unieważnienia umowy zawartej przez mieszkankę Chorzowa z przedstawicielem firmy udzielającej pożyczki. Przeciwko przedstawicielom firmy toczy się postępowanie karne, w którym zostali oni oskarżeni o oszustwo

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sposób procedowania przez sąd nie zapewnił ochrony konsumentów będących w pozycji słabszej względem przedsiębiorcy

Czytaj więcej...

question marks 2215 1280INTERWENCJA

Postanowieniem z 17 listopada 2021r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim odrzucił zażalenie pani Tamary. Sąd stwierdził, iż wniosła ona opłatę od zażalenia po terminie

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY