MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 18 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

kermit 1784902 340Pani Anna z Warszawy wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty. Powodem jest fundusz easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, który miał nabyć od Idea Bank SA wierzytelność - niespłacony przez czytelniczkę kredyt. Obie firmy mają ten sam adres siedziby: ul. Przyokopowa 33 w Warszawie

Czytaj więcej...

spr sadyW związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz projektem zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło folder informacyjny z najważniejszymi założeniami reformy sądownictwa

Czytaj więcej...

logo 1356084 340Sejm podczas najbliższego posiedzenia zajmie się nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt obniża wiek emerytalny sędziów, pozwala Ministrowi Sprawiedliwości na odwołanie wszystkich prezesów sądów z zajmowanych stanowisk, a następnie arbitralne powołanie nowych prezesów bez potrzeby przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z sędziami danego sądu

Czytaj więcej...

alone 513525 340Chodzi o sytuację osób, które popełniają czyn zabroniony, ale ponieważ są np. dotknięte niepełnosprawnością umysłową albo chorują psychicznie i w związku z tym są uznane za niepoczytalne w momencie popełnienia czynu zabronionego, sąd odstępuje od wymierzenia kary i decyduje o umieszczeniu sprawcy w zakładzie psychiatrycznym (w ramach środka zabezpieczającego)

Czytaj więcej...

justice 2060093 3401 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12)

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY