MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 18 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

Sejm11 godzin prac, dziewięć projektów ustaw w tym kluczowe: zmiany w zasadach wybierania sędziów-członków KRS oraz zmiany w rozliczaniu ZUS dla przedsiębiorców - to bilans pierwszego dnia 39. posiedzenia Sejmu

Czytaj więcej...

waga sądUchwały przyjęte 20 marca 2017 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji

Czytaj więcej...

kajdankiCBA zatrzymało kolejną osobę do sprawy korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Przedsiębiorca za fikcyjne doradztwo i szkolenia był sowicie wynagradzany. Szkoda sądu sięga wielu milionów złotych

Czytaj więcej...

poczta skrzynkaRząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Przewidziano rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych – Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025

Czytaj więcej...

hammer 620011 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY