MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 21 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

SejmPierwszego dnia obrad 32. posiedzenia Sejmu posłowie debatowali m.in. nad projektem budżetu państwa na 2017 rok. Izba zajęła się też m.in. propozycją reformy edukacji zakładającą m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Izba przeprowadziła też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (pierwotny druk nr 1055)

Czytaj więcej...

pK logoDziałając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, główną księgową tego sądu i dyrektora Centrum Zakupów Dla Sądownictwa. Zatrzymano również dwie osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, które miały wykonywać zlecenia na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Czytaj więcej...

premierRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Przygotowana nowela ustawowa przede wszystkim wprowadza nowe zasady powoływania i odwoływania dyrektorów sądów powszechnych i ich zastępców, a także zmiany w podległości służbowej dyrektorów sądów

Czytaj więcej...

pK logoPomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w Sądzie Okręgowym w Elblągu

Czytaj więcej...

sad okregowy we wroclawiu mProkuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY