MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 24 lutego 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy


Czyli art. 799 kpc w praktyce
Małżonkowie M. prowadzą duże gospodarstwo rolne niedaleko Buska Zdroju.

Czytaj więcej...


Rozmowa z prof. dr hab.  Andrzejem Marciniakiem, kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej...


Rozmowa z profesorem zw. dr hab. Feliksem Zedlerem, kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Sąd Gospodarczy w Krośnie zasądził od Daniela K. na rzecz innego przedsiębiorcy ponad 40.000 zł (V GC 122/09).

Czytaj więcej...

Termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c. jest terminem zawitym prawa materialnego.

Uchwała z dnia 7 października 2009r. (sygn. akt: III CZP 71/09)

 

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY