MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 13 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

 clause 2546124 340Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie 9 lutego br. skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Władysławowi S. – prezesowi Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dominikowi De V. oraz Tomaszowi S. - byłym członkom zarządu spółki właściciela telewizji TVR

Czytaj więcej...

clause 1462949 340Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniami z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17) oddalił skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1652/16) oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1675/16), którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta RP dotyczące odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Czytaj więcej...

symbol 2088735 340Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejny raz swoje stanowisko w sprawie umów na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), czyli tzw. polisolokat. Do tej pory wydał ok. 30 istotnych poglądów, w których kwestionował ważność postanowień umownych o rażąco wygórowanych opłatach likwidacyjnych

Czytaj więcej...

medical 563427 340Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Beacie J. - lekarzowi z tytułem naukowym doktora i biegłej sądowej z listy biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi

Czytaj więcej...

guard tower 2639113 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zaproponowano utworzenie uczelni Służby Więziennej

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY