MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 20 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Sądy

justice 2060093 340Sąd Rejonowy nie wypłacił mężczyźnie środków wpłaconych na rachunek depozytowy w terminie. Pan M. musiał więc zaciągnąć kolejną pożyczkę, aby spłacić swojego wierzyciela. Mężczyzna pozwał sąd o bezprawne zaniechanie powodujące szkodę po jego stronie. Sąd odwoławczy zmienił wyrok sądu rejonowego i uwzględnił jego powództwo

Czytaj więcej...

prison 553836 340 1Wyrokiem z 26 czerwca br. Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji i skazał oskarżoną Annę D. na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd podzielił argumentację prokuratora i uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa z art. 229 par. 3 kodeksu karnego, a nie jak przyjął Sąd I instancji usiłowania tego czynu

Czytaj więcej...

złotówkiProkuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące dokonywania nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych. 27 maja na polecenie prokuratora, została zatrzymana była kierownik sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie

Czytaj więcej...

personal 358068 340Obowiązek wyznaczenia IOD w sądach powszechnych wynika zarówno z RODOi ustawy o ochronie danych osobowych, jak i z ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Czytaj więcej...

background 164695 340Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Izabeli E. – sędziego Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Został on skierowany 2 kwietnia 2019 roku do Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie

Czytaj więcej...

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY