MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 19 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

INTERWENCJA

scandal 230906 340W związku z artykułami:

Rzecznik prasowy komorników nie potwierdza słów komornik Jolanty Prokop z Przeworska. Prezes sądu wierzy bezgranicznie komornikowi

 

Skandal z zamieszczaniem przez komorników obwieszczeń na stronie KRK. Nikt nad tym nie czuwa, nikt tego nie nadzoruje

Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przesłała następujące wyjaśnienia:

 

"Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zwrócić się do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, a także Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie o wyjaśnienie przytoczonych na portalu okoliczności.

W załączonych materiałach zawarte są zarzuty związane z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych przez komornika sądowego oraz nadzorującego postępowanie egzekucyjne sędziego. W związku z tym, zamierzamy również przekazać - w tym zakresie - materiały do Prokuratury Krajowej.

 

Udzielnie odpowiedzi na temat tego, czy w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia przepisów prawa będzie możliwe po przeprowadzeniu stosownych czynności wyjaśniających.

 

Informuję także o brzmieniu art. 955 k.p.c. : Stanowi on, że obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób. W ogłoszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania oraz wysokości rękojmi, jaką licytant powinien złożyć".

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY