MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

black currants 1120021 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Jacek Podkamienny z Leżajska prowadzi postępowanie egzekucyjne z majątku nieruchomego małżonków P. Jest to kilka działek o różnym przeznaczeniu (łącznie o pow. 4,84 ha), dom mieszkalny, obora, garaż, budynek warsztatowy, kurnik, stodoła, drugi dom mieszkalny i kilka hektarów plantacji czarnej porzeczki. Całość w 2014 roku została wyceniona przez biegłego na 488.588 zł

 

Wszystkie wymienione budynki zostały wycenione na 250.000 zł wraz z działką budowlaną (o pow. prawie 2.000 m2)., na jakiej stoją. Wartość samej działki budowlanej nie została wyceniona.

Pozostała wartość nieruchomości to działki wraz z plantacją porzeczki, wg biegłego o wartości łącznej około 240.000 zł.

 

Czytelnicy wartość swojej nieruchomości szacują na około 1,5 mln zł. Nie mają pojęcia, gdzie jest błąd w operacie. Tym bardziej że złożyli skargę na wycenę nieruchomości, którą przygotował im adwokat. Pod skargą jednak się nie podpisał, tylko przesłał ją do wysłania przez nich.

 

Małżonkowie przesłali nam operat szacunkowy. Pierwsze, co się rzuca się w oczy, to fakt, że został on wykonany niezgodnie z art. 948 kpc, zgodnie z którym w oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację.

 

Nie ma podanej wartości poszczególnych budowli. Wg małżonków P. wartość samych budynków związanych z produkcją rolną to około 600.000 zł. Po uważnej lekturze operatu szacunkowego można dojść do przekonania, że biegły łączną wartość tych budowli ustalił na... 12.000 zł. Może tu jest ten błąd w wycenie?

 

Drugie co zwraca uwagę, to brak wyceny poszczególnych działek pod względem ich przeznaczenia. Biegły przyjął, że wszystkie są rolne. Wg czytelników, część działek jest budowlanych. Np. jedna z działek o szerokości ponad 50 m położona przy głównej drodze (wszystkie działki są wokół niej zabudowane).

 

Można z niej wykroić dwie działki budowlane po 25 m szer. każda – zapewniają czytelnicy. Biegły przyjął jednak, że ta działka jest w całości rolna.

Trudno to teraz ustalić, jakie działki mają przeznaczenie, gdyż w operacie szacunkowym brak takiej podstawowej informacji. To rzecz bez precedensu.

 

Razi także sposób obrony adwokata, który całą energię skupił na nieruchomościach porównawczych, ale nie przedstawiając żadnych merytorycznych zarzutów, tylko ogólniki. To było skazane na niepowodzenie.

Nie zwalnia to jednak sędziów od rzetelnego nadzoru nad komornikiem i analizowania wyceny biegłego. Niedopuszczalnym jest bowiem stwierdzenie sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie, iż wycena jest zgodna z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ona zgodna nie jest, chociażby z art. 948 kpc.

 

Czytelnicy chcą, by redakcja ustaliła, gdzie może być błąd w wycenie.

Postaram się sprawę wyjaśnić.

 

A skąd w tytule stwierdzenie, że „kolejna wycena niezgodna z art. 948 kpc”? Bo ten temat już tyle razy poruszaliśmy. I wciąż jak widać art. 948 kpc powraca na nasze łamy.

 

Profesor Feliks Zedler w rozmowie dotyczącej tego przepisu prawnego tak powiedział:

Art. 948 jest jasny i jednoznaczny. Biegły powinien dokonać wyceny zgodnie z jego brzmieniem. Jeżeli ktoś nie potrafi dokonać wyceny zgodnie z art. 948 kpc, to nie powinien być powoływany do dokonywania wyceny nieruchomości na potrzeby sądowego postępowania egzekucyjnego.

 

 ARTYKUŁ 948 KPC JEST BARDZO WAŻNYM REGULATOREM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY