MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

black currants 1120021 340Komornik sądowy Jacek Podkamienny z Leżajska prowadzi postępowanie egzekucyjne z majątku nieruchomego małżonków P. Jest to kilka działek (łącznie o pow. 4,84 ha) o różnym przeznaczeniu, dom mieszkalny, obora, garaż, budynek warsztatowy, kurnik, stodoła, drugi dom mieszkalny i kilka hektarów plantacji czarnej porzeczki. Całość w 2014 roku została wyceniona przez biegłego na 488.588 zł

 

Czytelnicy uważają, że nieruchomość jest o wiele więcej warta. W dodatku, od wyceny minęły już 3 lata. Poprosili redakcję, by ustaliła, gdzie może być błąd w wycenie.

 

Więcej na ten temat:

Kolejna wycena niezgodna z art. 948 kpc. Sądy dwóch instancji tego nie zauważyły

 

Przy okazji statusu gospodarczego działek napisałem w pierwszym artykule:

Drugie co zwraca uwagę, to brak wyceny poszczególnych działek pod względem ich przeznaczenia. Biegły przyjął, że wszystkie są rolne. Wg czytelników, część działek jest budowlanych. Np. jedna z działek o szerokości ponad 50 m położona przy głównej drodze (wszystkie działki są wokół niej zabudowane).

Można z niej wykroić dwie działki budowlane po 25 m szer. każda – zapewniają czytelnicy. Biegły przyjął jednak, że ta działka jest w całości rolna. Trudno to teraz ustalić, jakie działki mają przeznaczenie, gdyż w operacie szacunkowym brak takiej podstawowej informacji. To rzecz bez precedensu.

 

Udaliśmy się do czytelników, byliśmy także w urzędzie gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Małżonkowie P. ze Starostwa Powiatowego w Leżajsku otrzymali aktualne dane o wartości sprzedaży nieruchomości w ich gminie za cały 2016 rok i za 4 miesiące bieżącego roku.

 

Urząd Gminy w wydanym w dniu 23 maja br. zaświadczeniu potwierdził słowa czytelników o przeznaczeniu działki o szer. około 50 m położonej przy głównej drodze. Działka ta, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2007r., ma w części przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), a w części jest przeznaczona pod tereny rolne (R). W Urzędzie Gminy okazano nam mapy geodezyjne i poinformowano, że pod zabudowę przeznaczona jest 1/3 działki, czyli około 5900 m2.

 

Biegły jednak przyjął, że działka w całości jest rolna i wycenił ją na 1,79 zł/m2, czyli całość na kwotę 31.944 zł (bez wartości nasadzeń na niej, bo to inny temat).

 

Postanowiliśmy ustalić, za ile w gminie sprzedają się działki budowlane. Z pomocą przyszli gminni urzędnicy, którzy udostępnili nam do wglądu operaty szacunkowe nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Gmina od kilku lat sprzedaje bowiem działki budowlane, które muszą być wycenione przez biegłego. Minimalna cena za jaką są sprzedawane to 25 zł/m2 (teraz są przetargi za ponad 30 zł/m2). Zapewniono nas, że wartość działek budowlanych czytelników ma podobną cenę, nie niższą niż 25 zł/m2.

 

Jakby nie liczyć, to tylko sama część budowlana działki czytelników może być warta ponad 140.000 zł (5.900 zł x 25 zł/m2). Do tego trzeba dodać wartość części działki przeznaczonej pod uprawy.

 

Rzecznik Wolanin każe mi się dokształcić

Jak już napisałem, biegły wartość całej działki ustalił na 31.944 zł. W operacie szacunkowym nie ma nic o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest tylko informacja o bonitacji gleby (RIVa, RIVb i PsV). Nie ma nic o jej przeznaczeniu w części pod zabudowę.

 

Zapytałem więc rzecznika Izby Komorniczej w Rzeszowie Mirosława Wolanina:

„Czy przeznaczenie działek (plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań) są elementami stanu prawnego i winny być sprawdzone przez komornika?”

 

Otrzymałem taką zaskakującą odpowiedź:

 

- "Nie mają znaczenia dla wyceny twierdzenia stron, iż działki mogą służyć zabudowie. Jedyne znaczenie ma aktualny status prawny działki wynikający z ewidencji gruntów i budynków. Dane dotyczące przeznaczenia gruntów znajdują się w wypisie z ewidencji gruntów i budynków, którym komornik i biegły dysponowali przy wykonywaniu czynności".

 

Tu aż się prosi o komentarz, i to wcale nie łagodny. Nie zrobię tego jednak, bo Wolanin raczej mnie nie lubi i dzisiaj nawet tak mi napisał:

Pana pytania przestały dotyczyć sprawy i dotyczą wiedzy na poziomie II roku prawa. Jeśli nie ma Pan odpowiedniego przygotowania merytorycznego proszę zmienić temat swoich zainteresowań, albo się dokształcić. Proszę wybaczyć, ale w ramach obowiązków Rzecznika prasowego nie przewiduje szkolenia z podstaw prawa cywilnego.

 

Czytają nas prawnicy i oni już najlepiej sami skomentują merytorykę odpowiedzi rzecznika.

 

Co już ustaliliśmy?

W Starostwie w Leżajsku potwierdzono, że w ewidencji gruntów i budynków nie ma nic o przeznaczeniu gospodarczym działek (plan zagospodarowania przestrzennego). Są tylko suche dane o bonitacji i właścicielu. Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej powiedziała mi dzisiaj, że w zlecanych przez nią operatach zawsze podawane jest przez biegłego zagospodarowanie przestrzenne sprzedawanej nieruchomości.

 

Dodam, że miałem okazję zaznajomić się z setkami operatów szacunkowych - w żadnym z nich nie pominięto sprawy przeznaczenia gospodarczego wycenianych działek. To pierwszy taki operat.

 

Dziwnie wygląda także sprawa aktualności wyceny plantacji czarnej porzeczki. Biegły ustalił w 2014 roku wiek plantacji porzeczki na 4 lata i 1 rok. Przywołał tabele, które mają potwierdzać to, że co roku wartość plantacji zmienia się.

 

Obecnie są to już plantacje 7- i 4-letnie. Operat nie był jednak uaktualniany i zgodnie z tym, co podał sam biegły w operacie, obecnie plantacje mają raczej inną wartość.

Czytelnicy złożyli wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie zarówno działki budowlanej, jak i plantacji porzeczek.

 

Redakcja ustaliła także, że wierzycielem w tej sprawie jest znany rzeszowski lichwiarz. Powstało stowarzyszenie osób poszkodowanych przez niego, o sprawie rozpisują się gazety na Podkarpaciu, a Jaworowicz („Sprawa dla reportera”) zrobiła nawet o tym program. Również była u czytelników w domu. W pomoc zaangażowani są również posłowie.

 

Małżonkowie P. są pewni, że lichwiarz chce przejąć ich majątek.

 

Sprawa wyceny budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz ziemi rolnej w kolejnym artykule.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY