MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 26 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 1872665 340INTERWENCJA

Po ukazaniu się artykułu:

Skandal z zamieszczaniem przez komorników obwieszczeń na stronie KRK. Nikt nad tym nie czuwa, nikt tego nie nadzoruje

firmie Currenda, która jest autorem programu obsługującego ogłoszenia licytacyjne (i służąca bieżącym wsparciem dla komorników sądowych, infolinia: 58 712-90-50) zadałem następujące pytania:

 

- Kiedy wskazane poniżej obwieszczenia zostały dodane do serwisu na stronie KRK?

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/361022

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/361024

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/361025

- Jakie numery końcowe mają ogłoszenia dodawane po 18 kwietnia br.?

Rozumiem, że cyfra np. 361022 - to kolejne dodane ogłoszenie.

Niniejsze zapytania proszę traktować jako zapytanie prasowe i w ramach udzielenia informacji publicznej.

 

Otrzymałem taką odpowiedź:

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z dnia 04.05 2017 roku (w załączeniu), z przykrością informuję, że nie możemy udzielić Panu informacji w zakresie objętym Pana mailem (wiadomością elektroniczną).

Currenda sp. z o.o. jest wytwórcą oprogramowania obsługującego ogłoszenia licytacyjne. Szczegóły odnoszące się do użytego przy wytworzeniu tego systemu know how oraz umowy będącej podstawą tego działania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa naszej Spółki w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Currenda sp. z o.o., nie jest też uprawniona do dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych tego oprogramowania.

Zwracamy też uwagę, że udzielenie informacji, o które Pan prosi, prowadziłoby również do naruszenia prywatności zainteresowanych, ich danych osobowych. Nie mieszczą się też one w pojęciu informacji odnoszących się do działalności Spółki Currenda.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę nie możemy zrealizować Pana prośby. Naszym zdaniem wyjaśnieniem sytuacji może zająć się kompetentny organ samorządu zawodowego komorników sądowych lub wymiaru sprawiedliwości, który posiada środki, aby uzyskać dostęp do tych danych, jeśli uzna je za konieczne.

 

Podsumowanie

Jak niedawno ustaliliśmy, obwieszczenia o licytacjach opisanych w pierwszym artykule ukazały się w dziale "nieruchomości" kilka dni przed licytacją, a nie na min. 14 dni przed nią. Ustalenie tego zajęło nam kilka tygodni.

Więcej:

Potwierdziły się ustalenia redakcji w sprawie przeworskiej: obwieszczenia o licytacjach nieruchomości ukazały się 4 dni przed licytacją w dziale nieruchomości

 

Prezes Sądu w Przeworsku odsyłał nas do Currendy w celu ustalenia, kiedy ukazały się obwieszczenia. A Currenda wyraźnie odsyła nas do niego. Takie błędne koło.

Zupełnie nie rozumiem, w czym odpowiedź na zadane pytania (podanie daty publikacji lub kolejności liczb) naruszyłaby "prywatność" czy "dane osobowe". Przecież to są obwieszczenia jawne, w dodatku, wymagane przez prawo.

Natomiast co do samego programu, to w mojej ocenie, jest on do kitu w zakresie informacji o dacie zamieszczenia obwieszczenia. To podstawowa przecież informacja dla tego typu obwieszczeń. Gdyby były daty publikacji, nie byłoby żadnego kłopotu z ustaleniem, czy dane obwieszczenie zostało zamieszczone zgodnie z prawem, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Brak daty publikacji jest co najmniej zastanawiający.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY