MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 22 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

currant 896233 340W kilku artykułach opisałem sprawę wyceny nieruchomości w egzekucji, jaką komornik sądowy Jacek Podkamienny z Leżajska prowadzi z majątku nieruchomego małżonków P. Jest to kilka działek (łącznie o pow. 4,84 ha) o różnym przeznaczeniu, dom mieszkalny, obora, garaż, budynek warsztatowy, kurnik, stodoła, drugi dom mieszkalny i kilka hektarów plantacji czarnej porzeczki 

 

Całość w 2014 roku została wyceniona przez biegłego na 488.588 zł. 

 

Pierwsze zaskakujące ustalenia w sprawie leżajskiej. Działka budowlana wyceniona jako rolna, a wierzycielem jest lichwiarz

 

Kolejne zaskakujące ustalenia w sprawie leżajskiej

 

Zniesiony termin licytacji

 

W artykułach przedstawiłem wstępne uwagi do sporządzonej przez biegłego sądowego wyceny nieruchomości. W pewnych elementach chyba wręcz skandalicznej wyceny, gdyż np. działki z przeznaczeniem pod zabudowę zostały wycenione jako rolne. Biegły nie sprawdził nawet miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

 

W dniu 16 czerwca pracownik leżajskiego sądu, z upoważnienia Prezes Sądu - Doroty Rutkowskiej przesłał takie wyjaśnienia:

W odpowiedzi na zapytanie prasowe nadesłane w dniu 2 czerwca 2017 roku informuję, iż dłużnicy we wskazanej sprawie w dniu 30 maja 2017 roku zwrócili się do tut. Sądu Wydział I Cywilny o wydanie zarządzeń zobowiązujących komornika do zlecenia biegłemu w postępowaniu egzekucyjnym ponownej wyceny działek objętych egzekucją, w tym działki wskazanej w zapytaniu. W dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2017 roku po uiszczeniu opłaty sądowej opłaty sądowej od pisma wniesionego do Sądu, zarejestrowanego jako skarga na czynności komornika – zostało wydane postanowienie Sądu, uchylające zaskarżone postanowienie Komornika Sądowego z dnia 24.05.2017r. w sprawach egzekucyjnych o sygn. Km ..., Km .... Jednocześnie zobowiązano Komornika do zlecenia biegłemu ustalenia aktualnej wartości nieruchomości objętych postępowaniem egzekucyjnym, zgodnie z treścią art. 951 kpc. Tytułem zabezpieczenia Sąd wstrzymał egzekucję do czasu wydania aktualnej opinii biegłego rzeczoznawcy w przedmiocie przeszacowania nieruchomości objętych egzekucją.

Jednocześnie informuję, że dotychczasowa wycena działek objętych egzekucją z 2014 roku była przedmiotem dwukrotnych analiz w sprawach sądowych w związku z zarzutami dłużników i do opisu i oszacowania działek w T., które ostatecznie nie zostały uwzględnione, a Sąd Okręgowy w Rzeszowie rozpoznając odwołania w/w utrzymał w mocy postanowienia Sądu I instancji.

Z uwagi na upływ czasu, jaki minął od dokonania wyceny, tj. od 2014 roku - aktualnie wniosek dłużników był uzasadniony. Stąd zostało wydane wyżej opisane postanowienie, zaś licytacja wyznaczona na dzień 8 czerwca 2017 roku wstrzymana.

 

Komentarz

To, że będzie nowa, aktualna wycena to bardzo dobra wiadomość. Natomiast fakt, że sądy dwóch instancji wcześniej nie wychwyciły tak poważanego błędu w wycenie (działki budowlane wycenione jako rolne), to raczej chluby sądom nie przynosi. Nie przynosi także chluby adwokatowi, który pomagał czytelnikom w skardze na opis i oszacowanie nieruchomości.

 

I na koniec jeszcze jedna uwaga. Komornik postanowieniem z dnia 24 maja br. oddalił wniosek małżonków P. o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Trzy tygodnie później sąd taki wniosek uwzględnił. To dowód na to, że albo zwyciężyła sprawiedliwość, albo sąd "uciekł do przodu" (lub jedno i drugie). Bo bywa tak, że sprawa złej wyceny może uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie i w najmniej oczekiwany sposób. Czytelników już uderzyła, bo ciężko to odchorowali.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY