MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 21 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

thinker 1294493 340INTERWENCJA

Mirosław Wolanin, komornik sądowy w Rzeszowie, prowadzi egzekucję z majątku nieruchomego spółki X. Jest to nieruchomość o łącznej pow. 0,49 ha, na której posadowiony jest budynek usługowy z częścią mieszkalną (tak jest to opisane w protokole opisu i oszacowania nieruchomości). Nieruchomość położona jest kilka kilometrów od północnej granicy miasta Rzeszowa

 

Opis i oszacowanie miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2015r. Biegły sądowy wycenił nieruchomość na 1.385.100 zł. Po oszacowaniu, postępowanie egzekucyjne było zawieszone.

 

Postanowieniem z dnia 29 maja br. komornik Wolanin podjął egzekucję z nieruchomości. W uzasadnieniu postanowienia komornik napisał, że "Owy operat szacunkowy oraz protokół opisu i oszacowania nieruchomości pozostają aktualne, wobec czego postanowiono załączyć je do niniejszego postępowania i kontynuować egzekucję z nieruchomości".

 

Przedstawiciel spółki ma poważane wątpliwości co do wyceny tej nieruchomości. Pierwsza wątpliwość związana jest z faktem, że w 2012 roku inny rzeczoznawca wycenił tę nieruchomość na ponad 3 mln zł. Druga dotyczy aktualności operatu wykonanego przez biegłego sądowego. Czytelnik chce, by redakcja wyjaśniła, jak komornik Mirosław Wolanin ustalił, że wycena jest jeszcze aktualna. Nie jest bowiem znany czytelnikowi fakt, aby wycena była uaktualniana.

 

Sprawę postaram się wyjaśnić.

 

Przy okazji.

Na temat ważności operatu szacunkowego pisałem już nieraz. Ma tutaj zastosowanie art. 156 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.):

3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

 

Więcej:

Ważność operatu szacunkowego nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

 

 

 

 

JW

 

Wyjaśnienia rzecznika prasowego otrzymane w dniu 27 lipca 2017r.

Wolanin Owy 1 1

Wolanin Owy 1 2

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY