MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340W czerwcu tego roku opisałem bulwersującą sprawę wyceny nieruchomości w egzekucji, jaką komornik sądowy Jacek Podkamienny z Leżajska prowadzi z majątku nieruchomego małżonków P. Jest to kilka działek (łącznie o pow. 4,84 ha) o różnym przeznaczeniu, dom mieszkalny, obora, garaż, budynek warsztatowy, kurnik, stodoła, drugi dom mieszkalny i kilka hektarów plantacji czarnej porzeczki

 

W pewnych elementach chyba wręcz skandalicznej wyceny, gdyż np. działki z przeznaczeniem pod zabudowę zostały wycenione jako rolne. Biegły nie sprawdził nawet miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Sprawa jednak znalazła szybki i szczęśliwy finał:

Będzie nowa wycena nieruchomości. Finał sprawy leżajskiej

 

Nie minęły dwa tygodnie, a trafiły się równie bulwersujące sprawy. Wpierw pojawiła się sprawa rzeszowska:

 

Komornik Wolanin sprzedał nieruchomość czytelniczki, a wycena nieruchomości straciła charakter opinii o wartości nieruchomości. I co teraz?

 

 

a później jędrzejowska:

 

Szykuje się skandal egzekucyjny, a KRK milczy

 

 

Przy pierwszym zaznajomieniu się z tą ostatnią egzekucją, trudno było przypuszczać, że przebije leżajską. Dokładna jednak lektura operatów szacunkowych szokuje. W tytule napisałem, że to może być większy skandal niż w Leżajsku. I raczej będzie, bo Sąd w Jędrzejowie, to nie Sąd w Leżajsku, który błyskawicznie zareagował. Zresztą w sprawie leżajskiej czytelnicy powiedzieli nam, że czują, iż sąd nie dopuści do skrzywdzenia ich. Sąd czekał tylko na merytoryczne argumenty, i się doczekał.

 

Przypomnienie sprawy jędrzejowskiej

Komornik sądowy Tomasz Wojciechowski chce zlicytować w dniu 31 lipca br. gospodarstwo rolne położone w powiecie jędrzejowskim. W skład gospodarstwa wchodzą liczne budynki (w tym dwa mieszkalne) oraz działki o różnym przeznaczeniu.

Operat szacunkowy tych nieruchomości był sporządzony na początku 2013 roku, głównie w oparciu o ceny z 2011 roku.

 

W dniu 16 lipca komornikowi Tomaszowi Wojciechowskiemu, Sławomirowi Szynalikowi (rzecznikowi prasowemu Izby Komorniczej w Krakowie) oraz Monice Janus (rzecznikowi prasowemu Krajowej Rady Komorniczej) zadałem następujące pytania:

- Czy był uaktualniany operat szacunkowy tych nieruchomości? (operat jest ze stycznia 2013r.)

- Czy ceny nieruchomości w S. i okolicach są obecnie takie same, jak 5-6 lat temu?

- Jaka jest wartość poszczególnych budowli znajdujących się na działkach:

1. 298 - domu mieszkalnego, obory, stodoły

2. drugiej działki - domu, obory, stodoły, garażu, szamba?

 

Czekając na odpowiedzi redakcji udało się ustalić, że pod koniec 2013r. został ustalony plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy, w której położone są licytowane grunty i zabudowania. Część działek ma obecnie przeznaczenie pod zabudowę.

 

Kiedy nieruchomości były wyceniane przez biegłego, nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy więc w tej sprawie nie tylko upływ czasu, ale i zmianę przeznaczenia gospodarczego nieruchomości.

 

Odpowiedź rzecznika

W godzinach popołudniowych w poniedziałek (24 lipca) Sławomir Szynalik, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Krakowie przesłał takie wyjaśnienia:

 

W związku z zapytaniem prasowym z dnia 16 lipca 2017 roku oraz artykułem zamieszczonym na stronie internetowej dzisiaj tj.24 lipca uprzejmie podaję, że Redakcja w mailu poprosiła o udzielenie odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni. Trudno się więc zgodzić z tezą aby organy samorządu milczały w tej kwestii. Udzielnie odpowiedzi w ciągu 7 dni mieści się w regulacjach prawa prasowego.

 Odnosząc się do sprawy podnoszonej w artykule uprzejmie podaję, że komornik nie może sam dokonać wyceny nieruchomości , gdyż nie posiada w tym względzie uprawnień . Przepisy wymagają powołania do wyceny każdej nieruchomości profesjonalnego biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości. Wartość nieruchomości podawana jest w protokole opisu i oszacowania.

 Komornik nie może sam z urzędu dokonywać w nim zmian. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy opisem i oszacowaniem a terminem licytacji wartość nieruchomości się zmieni strony mają uprawnienie do złożenia wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie. Jest to jedyny instrument prawny jaki można zastosować w niniejszej sprawie. Wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie złożony przez dłużnika lub wierzyciela zostanie rozpatrzony niezwłocznie.

 

Komentarz

Rzecznik, jak trudno nie zauważyć, nie odpowiedział merytorycznie na pytania. Na dwa pierwsze uczynił to bardzo ogólnie, a na ostatnie w ogóle nie udzielił odpowiedzi:

- Jaka jest wartość poszczególnych budowli znajdujących się na działkach:

1. 298 - domu mieszkalnego, obory, stodoły

2. drugiej działki - domu, obory, stodoły, garażu, szamba?

 

Co do wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości, to taki jest na stole komornika. Właściciele licytowanej nieruchomości złożyli go już w poniedziałek rano.

 

We wniosku napisali między innymi:

Biegły sądowy sporządził operaty szacunkowe na początku 2013r. Wówczas nie było opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszych nieruchomości. Uchwalenie planu zmieniło w sposób zasadniczy przeznaczenie działek, zmienił się z przyczyn oczywistych także rynek nieruchomości w całej gminie. Taka zmiana zagospodarowania przestrzennego skutkuje sporządzeniem dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Ustala i odpowie

W rozmowie telefonicznej rzecznik Szynalik zapewnił, że komornik Wojciechowski czyni ustalenia i do piątku odpowie na ten wniosek. By ułatwić komornikowi ustalenia, przedstawiam kilka pierwszych uwag do aktualności operatów szacunkowych. Może je wykorzysta.

 

Wycena działki o pow. 0,59 ha

Jest to działka położona przy głównej drodze, obecnie przeznaczona w całości pod zabudowę. Na działce znajdują się następujące budynki:

- budynek mieszkalny o pow. zabudowy 102 m2

- stodoła o pow. zabudowy 231,96 m2

- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 205 m2

 

W styczniu 2013 roku biegły nieruchomość wycenił następująco:

- 131. 313 zł - budynki + część działki o pow. 2300 m2

- 3.862 zł - część działki o pow. 3600 m2 - jako rolną (1 zł/m2)

W wycenie nie ma podanych wartości poszczególnych budynków i budowli, nie ma też podanej wartości działki o pow. 2300 m2 (pod zabudowę). Wszystko wskazuje na to, że jest to wycena niezgodna z art. 948 § 2 kpc.

 

§ 2. W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.

 

Teraz już wiadomo, dlaczego rzecznik Szynalik nie odpowiedział na pytanie dotyczące wartości poszczególnych budynków.

 

Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, cała działka jest przeznaczona pod zabudowę (mamy w tej mierze zaświadczenie UG z dnia 18 lipca br. o przeznaczeniu gospodarczym działek).

 

Za metr kwadratowy działki pod zabudowę trzeba obecnie zapłacić nie mniej niż 20 zł. W zeszłym roku gmina, w której położona jest nieruchomość sprzedawała takie działki po 36 zł/m2.

 

Gdyby tylko przyjąć wartość na poziomie 25 zł/m2, to wartość samej działki to obecnie prawie 150.000 zł, czyli więcej niż cena całości z budynkami (wycena z 2013r.).

 

Jutro ciąg dalszy.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY