MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 19 czerwca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

person 110303 340Dzisiaj na godzinie 9.00 komornik sądowy z Warszawy Dariusz Dybcio miał wprowadzić wierzyciela w posiadanie lokalu mieszkalnego położonego w centrum stolicy. Wierzycielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ksawerów", a tytułem egzekucyjnym - wyrok zaoczny, nakazujący opuszczenie i opróżnienie tego lokalu

 

Nakaz ten zostały wydany wobec dwóch głównych najemców lokalu, którzy jednak w nim nie mieszkają od ponad 20 lat. Natomiast faktycznymi najemcami są ich pełnoletnia wnuczka wraz z narzeczonym. Pismem z dnia 13 sierpnia br. wnuczka wniosła o wstrzymanie się względem niej z czynnościami egzekucyjnymi. Oświadczyła, że przysługuje jej prawo skuteczne wobec wierzyciela.

 

Skuteczne prawo tak przedstawiła:

Od urodzenia mieszkam w tym mieszkaniu. Dziadkowie nie mieszkają tutaj od ponad 25 lat. Mieszkanie wynajmuję/użyczam od Spółdzielni wspólnie z moim partnerem - S. Zgodnie z par. 5 punkt 3 statutu SM, może ona wynajmować lokale innym osobom, nie tylko członkom spółdzielni. To my opłacamy czynsz, to my załatwiamy wszystkie sprawy w spółdzielni. W 2015 roku wierzyciel - Spółdzielnia Mieszkaniowa Ksawerów potwierdziła na piśmie fakt, że mieszkamy tutaj za ich zgodą. Przysługuje mi wobec wierzyciela prawo żądania kontynuowania umowy najmu/użyczenia ze mną lub zapewnienia mi lokalu socjalnego lub tymczasowego.

 

Również pan S. oświadczył, że przysługuje mu od spółdzielni takie prawo.

 

Komornik wysłuchał stron i odstąpił od eksmisji. Pouczył wnioskodawców, że mają 7 dni na wytoczenie powództwa o pozbawienie w stosunku do nich tytułu wykonawczego wykonalności (wyrok zaoczny) i 30 dni na zabezpieczenie przez sąd tego powództwa. Jeśli tego zabezpieczenia nie uzyskają (wstrzymanie wykonalności wyroku), za miesiąc będzie eksmisja - poinformował komornik.

 

Art. 791. § 1. kpc Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

§ 2. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają praw określonych przepisami o ochronie lokatorów oraz praw, które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając, że w terminie tygodnia może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY