man 1519667 340Komunikat RPO:

"Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi stron postępowania egzekucyjnego, w których kwestionowana jest praktyka organów egzekucyjnych. Skarżący wskazują, że organ egzekucyjny kieruje do nich żądania, dla których trudno znaleźć jednoznaczne oparcie w przepisach prawa

 

Komornik wzywa strony postępowania egzekucyjnego do stawiennictwa w kancelarii co więcej, wezwania te są obwarowane licznymi rygorami. W ocenie Rzecznika ani Kodeks postępowania cywilnego, ani też inne regulacje ustawowe nie pozwalają na uznanie, że komornik może wezwać strony do osobistego stawiennictwa. Także rygory, wskazywane przez komorników są przewidziane dla innych sytuacji procesowych. Praktyka działalności organów egzekucyjnych, dla której brak jest wyraźnej podstawy ustawowej, może narażać te organy na zarzut przekroczenia kompetencji i naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega konieczność współdziałania stron postępowania z organem egzekucyjnym. Konieczne są środki procesowe, które pozwolą na wymuszenie określonej postawy i aktywności stron postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza dłużnika. Z tych względów wydaje się celowe wprowadzenie takiej regulacji, która będzie przewidywała obowiązek stawiennictwa stron na wezwanie komornika oraz – ewentualnie – rygor związany z niezastosowaniem się do takiego wezwania.

Rzecznik zwrócił się do Ministra o przekazanie opinii o potrzebie ewentualnych zmian ustawodawczych, jednoznacznie określających kompetencje organu egzekucyjnego".

 

Komentarz

Prawdą jest, że niektórym komornikom w działaniach bliżej mentalnie do czasów mafii pruszkowskiej niż do cywilizowanego świata. Ich kijem bejsbolowym są pisma wysyłane do dłużników. Są tak skonstruowane, by sparaliżować, wystraszyć.

W świetle obowiązujących unormowań prawnych nie ma obowiązku stawiennictwa osobistego w kancelarii komornika. Wszelkie wyjaśnienia można składać pisemnie. Rzecznik proponuje jednak, by wprowadzić regulację "która będzie przewidywała obowiązek stawiennictwa stron na wezwanie komornika oraz – ewentualnie – rygor związany z niezastosowaniem się do takiego wezwania".

 

To jest pomysł niedorzeczny. Egzekucję osoby zamieszkałej w Szczecinie może prowadzić komornik np. z Krakowa. I co, osoba taka ma jechać do Krakowa? Trzeba także mieć na względzie fakt, że dłużnik może nie mieć środków na taką podróż. Tym pomysłem Rzecznik chce zalegalizować mało etyczne działania co poniektórych komorników.

 

 

 

LS

RPO