MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 21 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

buck 2205580 340W ostatnim, czwartym dniu 47. posiedzenia Sejmu posłowie w boku głosowań uchwalili 18 ustaw. Między innymi nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 

Taki był projekt ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik pobiera tzw. opłatę stałą już w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, kiedy nie wiadomo, czy dłużnik wykona obowiązek dobrowolnie, czy też będzie konieczne jego wyegzekwowanie. Zdaniem wnioskodawców w sytuacji, gdy dłużnik chce wykonać ciążące na nim obowiązki taka opłata jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do nakładu pracy komornika.

 

Z powyższych względów projekt przewiduje uzależnienie wszczęcia egzekucji świadczeń niepieniężnych (np. wydania nieruchomości) od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie jak dotychczas opłaty stałej w pełnej kwocie.

 

Zgodnie z projektem, jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna ma wynieść 1/25 przeciętnego wynagrodzenia (różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi), a jeżeli obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem mu wezwania, opłata w ogóle nie będzie przysługiwała. Natomiast w przypadku, gdy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone.

 

Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20 proc. takiego wynagrodzenia, a za inne przypadki wprowadzenia w posiadanie niż wymienione w art. 51 ustawy z 25 do 15 proc. takiego wynagrodzenia.

 

 

 

LS

Sejm

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY