MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 17 marca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

entrepreneur 1340649 340Rząd przyjęł projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Wprowadzono rozwiązania, które mają ułatwić i przyspieszyć udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich firm

 

Przewidziane zmiany umożliwią udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw – bez dokonywania jej indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Oznacza to, że zostanie wyeliminowana konieczność każdorazowego oczekiwania na decyzję KE przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Obecnie na wydanie decyzji przez Komisję Europejską w sprawie pomocy indywidualnej na restrukturyzację czeka się ok. 15 miesięcy. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych. Po zmianach, polskie organy sądowe i administracyjne będą oceniać, czy udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone.

 

Znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego odnoszą się do „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”, który został już warunkowo zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jego wdrożenie jest uzależnione od wejścia w życie zmienionej ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

Program obejmuje rozwiązania, które mają znaleźć się w rozporządzeniu wydanym przez ministra rozwoju i finansów na podstawie zawartego w projekcie ustawy upoważnienia. Wydanie rozporządzenia umożliwi udzielanie pomocy na restrukturyzację, a także na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, przede wszystkim w formie pożyczki – bez długotrwałej procedury notyfikacyjnej, która znacznie ogranicza skuteczność udzielania wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji. O tzw. pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się tylko przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Jednocześnie przewidziano zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczącą ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną, tak aby ułatwić jej udzielanie i zapewnić spójność obu ustaw: Prawa restrukturyzacyjnego z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

MS

RM

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY