MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hildesheim germany 711016 340Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania prezesa i członków zarządu jednej ze spółek oczyszczania miasta w Białymstoku. Działając wspólnie i w porozumieniu wyrządzili oni szkodę majątkową tej spółce w wysokości ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych oraz uszczuplili zaspokojenie ponad 40 wierzycieli spółki na kwotę przekraczającą 13 milionów złotych

 

18 października  funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zatrzymali trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder.

Przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych. Ujawniona została dokumentacja mogącą stanowić dowód w sprawie. Zabezpieczono również telefony komórkowe i jednostki centralne komputerów.

 

Mechanizm działania sprawców polegał na przeniesieniu na rzecz innych podmiotów gospodarczych, założonych uprzednio przez podejrzanych, składników majątkowych białostockiej spółki oczyszczania miasta, która znajdowała się w stanie grożącej upadłości.

Majątek spółki obejmował 10 nieruchomości o łącznej wartości ponad 11 milionów 730 tysięcy złotych oraz ruchomości w postaci 30 samochodów ciężarowych oraz urządzeń do odzyskiwania surowców o łącznej wartości ponad 3 milionów 300 tysięcy złotych. W zamian pokrzywdzona spółka uzyskała udziały w kwocie niewiele przekraczającej 1 milion 100 tysięcy złotych.

 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce (art. 296 par. 4 kodeksu karnego) oraz uszczuplenia i udaremnienia zaspokojenia ponad 40 wierzycieli (art. 300 par. 3 kodeksu karnego).

 

Za zarzucone czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych, oddanie pod dozór Policji połączony z zakazem opuszczania kraju.

Nadto prokurator zabezpieczył na nieruchomościach podejrzanych i ich rachunkach bankowych kwotę ponad 7 milionów złotych na poczet obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych i kary grzywny grożącej za popełnione przestępstwa.

 

 

Art. 300. § 1. Kodeksu karnego: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY