MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 2877135 340INTERWENCJA

W dniu 30 października komornik Rafał Wojtyna z Warszawy chce chorą osobę eksmitować praktycznie na bruk. Eksmitowana ma bowiem trafić do noclegowni Monar w Warszawie, gdzie można tylko przebywać przez 7 nocy. Przez kolejne 7 nie wolno tam być

 

Pani Ewa zbulwersowana jest postępowaniem komornika. Podstawą działań komornika jest tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności z 17 maja br.

Do komornika napisała wniosek, by ten zgodnie z art. 1046 kpc wystąpił do właściwej gminy o wskazanie pomieszczenia tymczasowego. Postanowieniem z dnia 25 października br. komornik oddalił jej wniosek motywując to tym, że od wszczęcia egzekucji "upłynął już sześciomiesięczny termin przewidziany w art. 1046 kpc". Pod pismem podpisał się asesor Jakub Siadul.

 

W skardze na działanie komornika, a skierowanej do prezesa sądu, pani Ewa tak napisała:

"W 2014 roku Sąd uchylił natychmiastową wykonalność dla wyroku zaocznego. Sąd I Instancji wydał wyrok w dniu 8 października 2014r., a SO wydał wyrok w listopadzie 2015r.

Klauzula wykonalności jest z 17 maja br.

Komornik wszczął egzekucję w 2013r., jednak wskutek zawieszenia natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego, komornik nie mógł prowadzić żadnej egzekucji.

Nie minęło żadne pół roku od prowadzenia egzekucji po 17 maja br. – od kiedy jest klauzula wykonalności.

Bardzo proszę o pomoc. Jestem osobą ciężko chorą, nie dam rady mieszkać na ulicy. A tak mam szansę otrzymania mieszkania od gminy. Przed wstrzymaniem wykonalności wyroku w 2014r. gmina taki lokal mi wskazała, jednak stało się to wskazanie bezprzedmiotowe w świetle wstrzymania wykonalności wyroku zaocznego.

Gdyby komornik wystąpił do gminy, to jest duża szansa, że taki lokal mi wskaże i teraz".

 

Czytelniczka chce, by redakcja wyjaśniła jak to możliwe, że upłynął "sześciomiesięczny termin przewidziany w art. 1046 kpc", skoro klauzula wykonalności dla wyroku jest dopiero z maja tego roku.

 

Sprawą się zajmę.

 

 Art. 1046 § 4. kpc: Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY