MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

man 1675685 340W dniu 30 października komornik Rafał Wojtyna z Warszawy nie przeprowadził eksmisji chorej osoby praktycznie na bruk. Eksmitowana miała bowiem trafić do noclegowni Monar w Warszawie, gdzie można przebywać tylko przez 7 nocy. Przez kolejne 7 nie wolno tam być

 

Eksmisję wstrzymał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli postanowieniem z dnia 27 października. Jak widać, również i sąd nabrał poważnych wątpliwości, co do interpretacji przez komornika sądowego art. 1046 kpc.

Więcej o tej sprawie:

Jak komornikowi Wojtynie wyszło ponad pół roku? Art. 1046 kpc

 

Komornik Wojtyna nie przeprowadzi eksmisji w poniedziałek. "To było okropne"

 

Rzecznika Krajowej Rady Komorniczej, Izbę Komorniczą w Warszawie oraz komornika Rafała Wojtynę poprosiłem o odpowiedź na pytanie zawarte w treści artykułu, a dotyczące półrocznego okresu w kontekście klauzuli wykonalności z maja tego roku.

 

Zadałem także pytanie:

- Czy w takim wypadku, komornik nie pozbawia czytelniczki prawa do otrzymania pomieszczenia tymczasowego i tym samym uniknięcia zamieszkania na ulicy?

 

Pytania posłałem dwukrotnie wraz z linkami do obydwu artykułów. W dniu 31 października Andrzej Mularzuk, wiceprzewodniczący Izby Komorniczej w Warszawie "w odpowiedzi na korespondencję skierowaną do organów samorządu komorniczego" poinformował, że... "wyznaczona na dzień 30 października czynność nie odbyła się".

Odpowiedzi na zadane pytania brak.

 

Komentarz

To, że eksmisji nie będzie napisałem już w artykule opublikowanym w dniu 28 października, do którego link Izba otrzymała wraz z pytaniami zadanymi po raz drugi. Przesłana odpowiedź jest więc bezprzedmiotowa. Tym bardziej że nie było pytania, czy termin eksmisji został zniesiony. Idąc tym tokiem rozumowania, równie dobrze Izba mogła napisać: "Potwierdzamy, że Rafał Wojtyna jest komornikiem” albo to, że „Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli znajduje się w Warszawie, a nie w Wołominie".

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY