MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 19 marca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

eyes 730743 340PYTANIE DO...

7 lipca Sąd Najwyższy (III CZP 34/16) wydał bardzo ważną uchwałę:

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług

 

Opiniotwórcza broń komorników: Witold Modzelewski, Ernst&Young oraz Andrzej Marciniak nie zrobiła na sędziach SN żadnego wrażenia.

Więcej:

Tajna broń komorników: Modzelewski, Marciniak i Ernst&Young. Wieści z wojny o VAT

 

Minęło kilka miesięcy od uchwały SN. Przyjrzeliśmy się wydanym przez komorników po 7. lipca postanowieniom o ustaleniu kosztów egzekucyjnych oraz zajęciom wierzytelności, rachunków bankowych i wynagrodzenia. I tu duże zaskoczenie: w ponad 90% spraw podatek VAT zostaje przez komorników doliczony do opłaty egzekucyjnej.

 

W przypadku skargi na takie działanie komornika, sądy w znanych nam sprawach, zawsze nakazywały zmianę i nie podwyższanie opłaty egzekucyjnej o podatek VAT. Natomiast komornicy w następstwie złożonej skargi, w większości dobrowolnie ją uznawali (to dotyczy głównie spraw wszczętych po nowelizacji kpc i składaniu skargi do komornika). Niektórzy nawet trochę zabawnie to czynili, np. jako sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.

 

W związku z tą sytuacją mamy następujące pytania do Krajowej Rady Komorniczej:

- Dlaczego większość komorników nadal dolicza podatek VAT do opłaty egzekucyjnej?

- Może te proporcje są inne, np. 90% komorników nie dolicza podatku VAT do opłaty egzekucyjnej (redakcja miała pecha i trafiła tylko na złe praktyki)?

- Czy KRK zna prawdziwą skalę procederu?

- Co zaleca KRK komornikom w sprawie naliczania podatku VAT?

- Czy komornicy, którym się udało i bezskargowo naliczyli podatek VAT do opłaty egzekucyjnej - nie powinni go dobrowolnie oddać (np. dłużnikom) i dokonać korekty zeznania podatkowego VAT?

 

 

 

JW, LS

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY