MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 20 stycznia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

businessman 2953856 340INTERWENCJA

Pan Tomasz z Łukowa wniósł pismem z dnia 30 września zeszłego roku zarzuty do planu podziału sumy uzyskanej przez komornika w wyniku sprzedaży jego nieruchomości. Podniósł między innymi zarzut, że komornik Grzegorz Bartyś z Łukowa w planie podziału, przyjął błędnie, że sprzedaż jego nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT w wys. prawie 300.000 zł

 

To jest błędne ustalenie, gdyż transakcja ta jest z mocy ustawy zwolniona z VAT-u (art. 43 us.1 pkt10/10a) - napisał w uzasadnieniu zarzutów.

Czytelnik wystąpił jednocześnie o indywidualną interpretacją podatkową, którą ma otrzymać na dniach.

 

Sąd do dzisiaj nie rozpatrzył prawomocnie wniesionych zarzutów. Nie czekając na rozstrzygnięcie sądu, komornik w dniu 20 grudnia wystawił fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT w wys. około 300.000 zł.

Sprzedającym na fakturze jest pan Tomasz, a nabywcą osoba, która kupiła na licytacji nieruchomość.

 

Pan Tomasz chce, by redakcja wyjaśniła następujące nurtujące go wątpliwości:

- Czy komornik mógł wystawić fakturę VAT nie czekając na prawomocność planu podziału?

- Czy sąd przekaże do US kwotę podatku VAT (z depozytu sądowego) przy nieprawomocności planu podziału?

- Jeśli sąd nie przekaże tej kwoty podatku VAT do czasu prawomocności, to kto ma ją zapłacić?

 

Sprawą się zajmę.

 

 

 

JW

 

Art. 1028. § 1. kpc: Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzuty dotyczą.

§ 2. Na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan. W postępowaniu tym sąd nie rozpoznaje sporu co do istnienia prawa objętego planem podziału.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 4. Wykonanie planu w części dotkniętej zarzutami nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, chyba że zostało wstrzymane przez zabezpieczenie powództwa w sporze o ustalenie nieistnienia prawa.

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY