MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 9 kwietnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

tunnel 4496526 1280INTERWENCJA

Komornik sądowy Remigiusz Wierzbicki z Jeleniej Góry, zlicytował w lutym 2018r. mieszkanie w Szklarskiej Porębie. Wg wyceny biegłej z 2016r., mieszkanie warte było tylko 172.000 zł. Tylko, gdyż to samo mieszkanie, również na potrzeby egzekucji komorniczej, zostało wycenione w 2014r. na kwotę 364.500 zł

 

Czytelniczka zaskarżyła opis i oszacowanie nieruchomości, jednak sąd odrzucił jej skargę ze względu na uchybienie terminowi do złożenia skargi. Sąd samą skargą się zajął w trybie nadzoru i stanął na stanowisku, że wycena jest OK. Nie przyszła refleksja, że coś może być nie tak. Sąd okręgowy podtrzymał tę decyzję sądu I instancji.

 

Również komornik był zadowolony z wyceny. W piśmie z 1 lutego 2017r. wręcz napisał: "W ocenie komornika operat szacunkowy wykonany jest prawidłowo. Biegły zastosował właściwą metodę wyceny nieruchomości, dokonał porównania cen transakcyjnych z danego rynku lokalnego z uwzględnieniem specyfiki i funkcji szacowanej nieruchomości".

 

Czytelniczka nie dała jednak za wygraną, złożyła kolejne skargi i wnioski, w tym o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Sąd i komornik byli jednak nieugięci i doszło do licytacji mieszkania. Sąd nie udzielił przybicia ze względu na złożone skargi.

Po licytacji, czytelniczka powiadomiła prokuraturę. Sprawdziła mieszkania porównawcze i wyszło na jaw, że biegła dokonała błędnej analizy rynku, w tym błędnie przyjęła dane z aktów notarialnych. Prokuratura wszczęła śledztwo. Zleciła federacji rzeczoznawców ocenę operatu szacunkowego.

 

Pismem z 4 lutego br. czytelniczka wniosła do jeleniogórskiego sądu o odmowę udzielenia przybicia oraz uchylenie opisu i oszacowania nieruchomości. Uzasadniając ten wniosek, powołała się na opinię Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen. Jak podała, komisja uznała, że biegła popełniła liczne błędy, które dyskwalifikują operat szacunkowy.

 

Czytelniczka chce, by redakcja ustaliła możliwe dalsze scenariusze w sprawie.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY