MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

error 2129569 340INTERWENCJA

30 października ubiegłego roku komornik Rafał Wojtyna z Warszawy nie przeprowadził eksmisji chorej osoby praktycznie na bruk. Eksmitowana miała bowiem trafić do noclegowni Monar w Warszawie, gdzie można przebywać tylko przez 7 nocy. Przez kolejne 7 nie wolno tam być

 

Komornik Wojtyna działa z wniosku Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Eksmisję wstrzymał jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli postanowieniem z dnia 27 października.

 

Więcej na ten temat:

Bezduszni stołeczni urzędnicy czy bezduszne prawo? Komornik uznaje skargę (3)

 

Bezduszni stołeczni urzędnicy czy bezduszne prawo? Rzecz o najmie lokali z zasobów gminy (2)

 

Bezduszni stołeczni urzędnicy czy bezduszne prawo? Rzecz o najmie lokali z zasobów gminy

 

Komornik Wojtyna nie przeprowadzi eksmisji w poniedziałek. "To było okropne"

 

15 stycznia br. zastępca komornika Grzegorz Sikora wydał postanowienie, którym uznał skargę ojczyma czytelniczki. Ojczym wystąpił bowiem do komornika z wnioskiem w trybie art. 791. § 3 kpc - o wstrzymanie się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi oświadczając, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela.

 

Po ukazaniu się ostatniego artykułu rzecznika prasowego dzielnicy poinformowałem, że wciąż oczekuję na rzeczową i merytoryczną odpowiedź na pytania:

- Może obecna sytuacja jest spowodowana zaniechaniem urzędników? Bowiem w sąsiednich blokach mieszkańcy mieli możliwość wykupienia mieszkania wcześniej, a w tym, w którym mieszka czytelniczka - dopiero od niedawna. Czytelnicy chcieli je wykupić, tylko ich blok nie był do tego przygotowany. To dlaczego są karani za to, że w innych blokach była możliwość wykupienia mieszkania, a w ich nie? Przecież to jawna nierówność wobec prawa. Tak czy nie?

 

Odpowiedź urzędników

"Odnosząc się do zapytania dotyczącego możliwości nabywania przez najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ogrodowej... informuję, że Zarząd Dzielnicy-Gminy Warszawa Wola uchwałą nr XII/44/92 z dnia 30.06.1992 r. przeznaczył do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku przy ul. Ogrodowej... .

Informacja o możliwości nabycia lokali została przekazana do najemców (pismo z dnia 29.11.1993 r. znak: GG3/7125/93 zostało skierowane do ówczesnego najemcy lokalu). Po raz drugi Zarząd Dzielnicy Wola Gminy Warszawa Centrum uchwałą nr 437/98 z dnia 25.11.1998 r. przeznaczył do sprzedaży lokale mieszkalne w przedmiotowym budynku. Zawiadomieniem o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży najemcy lokali również zostali powiadomieni.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. sygn. akt I Sa/Wa/60/13 oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK/298/14 uzupełnionym wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r., stwierdzona została nieważność części przepisów uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy

z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m. st. Warszawy m.in. regulujących zasady udzielania i wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, w związku z czym, w aktualnie obowiązującej przywołanej powyżej uchwale brak jest uregulowań dotyczących bonifikaty".

 

Mariusz Gruza

Rzecznik prasowy w dzielnicy

 

Co na to czytelnik?

Ojczym pani Ewy potwierdził, że "gmina poinformowała mieszkańców bloku o możliwości nabycia lokali. I taki wniosek o wykupienie mieszkania został złożony. Jednak gmina miała odpowiedzieć, że jeszcze nie jest gotowa na sprzedaż mieszkań w tym budynku".

 

Komentarz

Rzecznik dzielnicy przyznał, że były skierowane do mieszkańców pisma o możliwości nabycia lokali. Nie wyjaśnił tylko, dlaczego do tych sprzedaży w tym bloku nie doszło, jak w przypadku sąsiednich budynków. Wydaje się, że to już ostatnia kwestia do wyjaśnienia. Wiele wskazuje także na to, że możemy mieć tutaj do czynienia z błędem urzędniczym.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY