MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

egg 583163 340INTERWENCJA

30 października ubiegłego roku komornik Rafał Wojtyna z Warszawy nie przeprowadził eksmisji chorej osoby praktycznie na bruk. Eksmitowana miała bowiem trafić do noclegowni Monar w Warszawie, gdzie można przebywać tylko przez 7 nocy. Przez kolejne 7 nie wolno tam być

 

Komornik Wojtyna działa z wniosku Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Eksmisję wstrzymał jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli postanowieniem z dnia 27 października.

 

Więcej na ten temat:

Bezduszni stołeczni urzędnicy czy bezduszne prawo? Rzecz o najmie lokali z zasobów gminy (2)

 

Bezduszni stołeczni urzędnicy czy bezduszne prawo? Rzecz o najmie lokali z zasobów gminy

 

Komornik Wojtyna nie przeprowadzi eksmisji w poniedziałek. "To było okropne"

 

15 stycznia br. zastępca komornika Grzegorz Sikora wydał postanowienie którym uznał skargę ojczyma czytelniczki. Ojczym wystąpił bowiem do komornika z wnioskiem w trybie art. 791. § 3 kpc - o wstrzymanie się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi oświadczając, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela.

 

Wpierw komornik oddalił jego wniosek, dlatego została złożona skarga na tę czynność komornika. W skardze czytam między innymi:

Komornik uznał, że tylko... jest dłużnikiem i tylko ona (pani Ewa - red.) może złożyć wniosek w trybie art. 791. § 3 kpc.

Jest to błędna interpretacja tego artykułu, gdyż zgodnie z art. 791. § 1.: Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

 

I właśnie tę skargę komornik Sikora uznał. W ślad za uznaniem skargi, ojczym wniósł powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności. Sąd nie rozpatrzył jeszcze wniosku o zabezpieczenie tego powództwa.

 

Milczenie gminy

Po ukazaniu się ostatniego artykułu rzecznika prasowego dzielnicy poinformowałem, że wciąż oczekuję na rzeczową i merytoryczną odpowiedź na zadane pytania.

Szczególnie na drugie pytanie:

- Może obecna sytuacja jest spowodowana zaniechaniem urzędników? Bowiem w sąsiednich blokach mieszkańcy mieli możliwość wykupienia mieszkania wcześniej, a w tym, w którym mieszka czytelniczka - dopiero od niedawna. Czytelnicy chcieli je wykupić, tylko ich blok nie był do tego przygotowany. To dlaczego są karani za to, że w innych blokach była możliwość wykupienia mieszkania, a w ich nie? Przecież to jawna nierówność wobec prawa. Tak czy nie?

 

Niestety rzecznik jak na razie zapadł się pod ziemię. A może pytania są trudne? Jeśli tak, to uważam, że 43 dni to wystarczająco długi czas, by odpowiedzieć na każde pytanie, nawet najbardziej trudne czy niewygodne.

Cdn.

 

 

 

Jan Wels

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY