MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 128027 czerwca 2018r., biegła sądowa Justyna Raczkowska ze Skierniewic oszacowała na zlecenie komornika sądowego Rafała Kacperka nieruchomość zabudowaną. W oparciu o to oszacowanie, komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości

 

Sąd Rejonowy w Żyrardowie, na wniosek pani Agnieszki, poddał operat szacunkowy pod ocenę organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Zespół oceniający w składzie: Katarzyna Wróblewska i Barbara Domagała, sporządził taką opinię. Konkluzja końcowa tego opracowania jest taka, że operat szacunkowy wykonany przez Raczkowską zawiera tak dużo błędów, że nie może stanowić podstawy określenia wartości wycenianej nieruchomości.

 

Sprawę opisaliśmy tutaj:

Prawie finał sprawy z komornikiem Kacperkiem z Żyrardowa (aktualizacja - 2 sierpnia)

 

 

Nastąpił jednak ciąg dalszy.

Postanowieniem z 23 września 2021r. żyrardowski sąd uchylił postanowienie komornika Rafała Kacperka w sprawie przyznania wynagrodzenia biegłej. Co więcej, sąd zobowiązał komornika do wezwania biegłej Raczkowskiej o zwrot kwoty 4.000 zł.

 

W uzasadnieniu tego postanowienia czytamy między innymi: "Operat szacunkowy wykonany przez biegłą Justynę Raczkowską okazał się wadliwy i nierzetelny. Sąd uznał za niezasadne przyznawanie jej wynagrodzenia".

 

Postanowienie to Raczkowska zaskarżyła. W zażaleniu napisała, że operat wykonała z należytą starannością, mając na względzie jej zawodowy charakter działalności. Napisała także, że jej pracę można porównać do pracy sędziego, którego wyrok może być zmieniony przez instancję wyższą, ale nikt sędziemu nie obniży wynagrodzenia.

 

Postanowieniem z 21 grudnia 2021r. SR w Żyrardowie oddalił zażalenie Raczkowskiej. Tak więc prawomocne stało się zobowiązanie, aby biegła oddała 4.000 zł

 

Ciąg dalszy zapewne nastąpi.

 

Raczkowska jest rzeczoznawcą majątkowym, która przekonuje na swojej stronie internetowej, że jej wyceny mają walor profesjonalizmu. Podaje także, że sprawuje funkcje biegłej w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz dla potrzeb skarbowo-podatkowych, a jej wyceny akceptowane są przez wszystkie banki w kraju, gdyż wpisana jest na tzw. listę bankową.

 

 

Aktualizacja: 21 stycznia

 

Co udało się nam ustalić.

1. 19 stycznia komornik Rafał Kacperek wezwał biegłą do zwrotu 4.000 zł w terminie 14 dni, informując jednocześnie ją o prawomocności postanowienia o zwrocie wynagrodzenia.

 

2. Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, która jest także rzecznikiem prasowym SR w Żyrardowie przekazała, że Sąd Rejonowy w Żyrardowie nie zwracał się do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku o wykreślenie biegłej Raczkowskiej z listy biegłych Sądu Okręgowego w Płocku.

 

3. Wiśniewska-Bartoszewska poinformowała także, że „wynagrodzenie na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z 11.02.2020 r. przyznane zostało ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Żyrardowie”.

 

4. Wiśniewska-Bartoszewska nie przekazała jednak pełnej informacji o wynagrodzeniu. Bowiem postanowieniem z 6 października 2020r. sędzia Paweł Karolczyk oddalił skargę czytelniczki na przedwczesność orzekania w sprawie kosztów.

Sędzia jednak zastrzegł, że "Warto zaznaczyć, że zaskarżone postanowienie referendarza nie zawierało rozstrzygnięcia, kto z uczestników postępowania ma ponieść ww. wydatek, bowiem nastąpi to dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie".

 

5. Postanowieniem z 23 grudnia 2021r. sędzia Karolczyk wydał takie końcowe orzeczenie, tylko je umarzając jako bezprzedmiotowe. Wbrew wcześniejszej deklaracji, nie rozstrzygnął o tym, kto ma ponieść koszt kilkunastu tysięcy złotych.

Warto dodać, że w tej sprawie wierzycielem jest znany warszawski lichwiarz. Wierzyciel wnosił o oddalenie skargi czytelniczki na opis i oszacowanie nieruchomości dowodząc przez swojego pełnomocnika, jakim wspaniałym dziełem intelektualnym jest operat wykonany przez Raczkowską.

Niewątpliwie wierzyciel przegrał sprawę. Powstaje zasadne pytanie: dlaczego nie został obciążony kosztami przegrania jej.

 

Ta kwestia będzie przedmiotem osobnego artykułu.

 

 

Aktualizacja: 11 marca

 

Biegła oddała 4.000 zł, a komornik zwróci tę kwotę wierzycielowi na mocy postanowienia z 17 lutego.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY