MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Tomasz Wociechowski, komornik sądowy z Jędrzejowa, zaplanował na dzień 21 grudnia br. licytację licznych nieruchomości rolnych pana Ernesta. Licytowane mają być działki zabudowane, jak i pola uprawne

 

Wycena nieruchomości jest jednak stara, oparta na cenach z lat 2015-2016. Wg czytelnika, teraz są zupełnie inne ceny, w dodatku bieżący rok wiele zmienił na rynku nieruchomości. Generalnie, miasto zaczęło uciekać na wieś.

Pan Ernest twierdzi także, że dla części działek zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego oraz jedna z działek uzyskała dostęp do drogi publicznej.

Czytelnik obawia się, że licytacja może być ustawiona.

Sprawą się zajmę.

 

Aktualizacja: 18 grudnia

 

Co udało się nam ustalić?

1. Czytelnik jest po przeszczepie serca, jest osobą niepełnosprawną.

 

2. Gdy zachorował, został okradziony. Do dzisiaj walczy o odzyskanie ponad 250.000 zł skradzionych w zuchwały sposób na "fałszywe konto". Przestępcy założyli na niego konto, na które przelali pieniądze, jakie pan Ernest miał otrzymać za sprzedaż płodów rolnych.

 

3. Kradzież spowodowała, że sam popadł w długi. Największym jego wierzycielem był bank, który niedawno sprzedał jego wierzytelność jednemu z funduszy sekurytyzacyjnych za... 2,79% wartości. Bank nie złożył czytelnikowi żadnej propozycji spłaty (np. w wysokości 20-30%).

Teraz fundusz chce 100% wartości wierzytelności, to on złożył wniosek o licytację jago nieruchomości. Postanowieniem z 18 listopada br. komornik Wojciechowski przyznał pełnomocnikowi funduszu 5.400 zł. O tyle zwiększył się dług czytelnika.

 

4. Pan Ernest złożył wniosek do komornika o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Podstawą wniosku była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz znaczący wzrost cen nieruchomości. Do wniosku dołączył: aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające wzrost cen, w tym z GUS.

 

5. Postanowieniem z 16 grudnia komornik oddalił jego wniosek. Nie odniósł się do zmiany planu zagospodarowania. Natomiast w sprawie zmiany cen napisał, że dłużnik nie dołączył do wniosku "operatu szacunkowego wykonanego poza postępowaniem egzekucyjnym".

 

6. Z postanowienia komornika czytelnik dowiedział się także, że operat szacunkowy był dwukrotnie aktualizowany, już po terminie opisu i oszacowania. Aktualizacje miały miejsce w dniach: 25.09.2019 oraz 20.11.2020r. O aktualizacjach czytelnik nic nie wiedział.

 

7. Dlatego udał się zaraz do komornika i poprosił o ich ksera. Komornik odmówił. Pan Ernest taką przysłał nam relację z tego spotkania z komornikiem:

"Komornik oświadczył mi, że nie wyda aktualizacji, gdyż nie musi. Powiedział także, że nie musiał mnie informować o tych aktualizacjach. Powiedział, że aktualizacje to jest sprawa jego, jako komornika i pana S., jako rzeczoznawcy".

 

8. Czytelnik w sądzie złożył liczne skargi. Złożył także wniosek w trybie nadzoru sądu nad pracą komornika, o nakazanie komornikowi sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Do wniosku dołączył najnowsze dane z aktów notarialnych, a dotyczące sprzedaży nieruchomości w tym roku. Z danych tych wynika, że nastąpił znaczny wzrost cen.

 

9. Komornik dostał także informację, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem sprzed kilku dni, jedna z działek uzyskała dostęp do drogi (droga konieczna). Przez rzeczoznawcę była wyceniona jako działka bez dostępu do drogi.

 

Aktualizacja: 21 stycznia

 

Janusz Szumski, prezes SR w Jędrzejowie przesłał nam następujące wyjaśnienia:

- czytelnik złożył wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie, który został uwzględniony przez komornika 28 lipca 2017r.,

- wycena była aktualizowana dwukrotnie,

- czytelnik złożył w 2018r. skargę na opis i oszacowanie. Skarga została oddalona.

 

Prezes nie odpowiedział do dzisiaj na pytania:

- Czy aktualizacja operatu szacunkowego to tylko sprawa komornika i rzeczoznawcy, dlatego dłużnik nie musi o niej wiedzieć?

- Od kiedy to można aktualizować operat szacunkowy po terminie opisu i oszacowania nieruchomości?

Do tego pytania dodam, że ustalone jest orzecznictwo, że po terminie opisu i oszacowania możliwy jest tylko dodatkowy opis i oszacowanie (art. 951 kpc).

- Dlaczego nie podał Pan w odpowiedzi, że czytelnicy złożyli w grudniu tego roku wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

- Czy zmiana planu zagospodarowania, ustanowienie drogi koniecznej czy istotna zmiana cen - są przesłankami sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości?

 

Nierozpatrzony wniosek

 

Dotarliśmy do pisma czytelnika z 10 stycznia br.

 

Czytelnik napisał w nim między innymi: "Do licytacji doszło, pomimo nierozpatrzenia przez Sąd naszego wniosku z 18 grudnia o nakazanie komornikowi (art. 759 par. 2 kpc) sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania wszystkich nieruchomości wskazanych powyżej - wszystkich ich składowych. Do wniosku dołączyliśmy dane z aktów notarialnych, potwierdzających istotny wzrost cen".

Wg czytelnika, sąd zlekceważył ten bardzo ważny wniosek.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY