MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 7 sierpnia 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

24 listopada br. komornik sądowy Daniel Wach zlicytował nieruchomość czytelnika - działkę położoną w centrum Ostrowi Mazowieckiej. Licytacja odbyła się pod nadzorem miejscowego sądu

 

Z redakcją skontaktował się czytelnik, któremu zlicytowano nieruchomość. Powiedział, że stało się tak pomimo faktu, że złożył skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. Skarga do dnia licytacji nie została podobno rozpatrzona.

 

Niezależnie od tej skargi, komornik miał otrzymać wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości. Nastąpił bowiem w ostatnim czasie znaczny wzrost cen. Czytelnik dołączył do wniosku dane z aktów notarialnych, które miały potwierdzać, że wartość nieruchomości jest zaniżona o około 100%.

Sędzia nadzorujący licytację nie uwzględnił wniosku o zniesienie terminu licytacji ze względu na nierozpatrzoną skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. Z tego co zrozumiał czytelnik, sędzia odrzucił jego skargę na opis i oszacowanie, gdyż skarga miała być wniesiona do komornika, a nie do sądu.

Problem jednak w tym, że sprawa egzekucyjna jest sprzed nowelizacji kpc (Dz.U. z 2015r. poz. 1311) i skargę wnosi się do sądu.

Czytelnik prosi redakcję by wyjaśniła, dlaczego doszło do licytacji nieruchomości - pomimo złożonej i nierozpatrzonej prawomocnie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości oraz wniosku z sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Sprawą się zajmiemy.

 

 

Aktualizacja: 29 grudnia

Odpowiedź na pytania w sprawie licytacji przesłała prezes SR Joanna Raducha-Modrzejewska. Okazało się, że licytacja odbyła się pod... jej nadzorem.

 

Z odpowiedzi wynikają następujące fakty:

- czytelnik złożył skargę na opis i oszacowanie. Jak napisała prezes, skarga została skutecznie złożona, została nadana jej sygnatura (to nie ta sygnatura, która jest nadzorem sądu nad egzekucją),

 

- podczas licytacji miała być rozpatrzona i oddalona skarga na opis i oszacowanie "Orzeczenie w tym temacie nie jest prawomocne" - napisała Raducha-Modrzejewska,

 

- czytelnik złożył również inne "skargi na opis i oszacowanie", które zostały zarejestrowane pod trzema sygnaturami,

 

- komornik sądowy ma zająć stanowisko w sprawie złożonych skarg.

 

Ustalenia redakcji:

- dotarliśmy do protokołu z licytacji. Jest w nim napisane, że "przewodnicząca oddaliła skargi złożone przez dłużnika". Nie ma nic o rozpatrywaniu skarg podczas licytacji, w tym skargi na opis i oszacowanie nieruchomości,

 

- czytelnik, który był na licytacji twierdzi, że nie było nic rozpatrywane. Sędzia miała tylko powiedzieć, że skargi zostały oddalone. Które skargi i jakie środki zaskarżenia przysługują, tego czytelnik nie dowiedział się. Jego słowa niejako potwierdza protokół, gdyż nie ma w nim podanych sygnatur rozpatrzonych skarg oraz pouczenia o środkach zaskarżenia,

 

- zarówno w protokole, jak i odpowiedzi pani prezes wyraźnie jest napisane, że skarga na opis i oszacowanie została oddalona. Skoro oddalona, to jest na 100% zaskarżalne postanowienie sądu, a więc opis i oszacowanie jest nieprawomocny.

Gdyby bowiem skarga na opis i oszacowanie była spóźniona albo niedopuszczalna, to byłaby odrzucona,

 

- czytelnik nie złożył innych "skarg na opis i oszacowanie nieruchomości", tylko na inne czynności komornika. Skarga na opis i oszacowanie była jedna,

 

- sąd udzielił przybicia nabywcy nieruchomości, czytelnik czeka na uzasadnienie postanowienia.

 

Dodatkowe pytania do prezes sądu:

- prawo zabrania wyznaczenia licytacji przy nieprawomocności opisu i oszacowania. Z protokołu z licytacji i odpowiedzi wprost wynika, że opis i oszacowanie nie jest prawomocny. Jak mogło dojść w takiej sytuacji do licytacji?

 

- dlaczego zostało udzielone przybicie, skoro w sądzie jest sporo nierozpatrzonych skarg czytelnika na czynności komornika?

 

- dlaczego napisała Pani, że czytelnik złożył "trzy dodatkowe skargi na opis i oszacowanie", skoro nie są to skargi na opis i oszacowanie, tylko na inne czynności komornika?

 

- czy sąd z urzędu sprawdził zasadność, w oparciu o złożone przez czytelnika dowody, że nieruchomość ma znacznie zaniżoną wartość?

 

 cdn.

 

Aktualizacja: 13 stycznia

 

Odpowiedź Prezes SR w Ostrowi Mazowieckiej:

 

  

 

Aktualizacja: 26 marca - komentarz

 

Prezes sądu nie odpowiedziała na dodatkowe pytania. Bardzo ważne pytania - np. dotyczące kwestii przeprowadzenia licytacji przy możliwym braku prawomocności opisu i oszacowania.

Raducha-Modrzejewska wprost napisała, że priorytetem dla niej było to, aby nie doprowadzić "do skuteczności czynności czytelnika".

Zawsze wydawało mi się, że priorytetem jest to, aby orzeczenia sądowe były zgodne z literą prawa. Widać, myliłem się.

 

Joanna Raducha-Modrzejewska ma 40 lat. Wg oświadczenia o stanie majątkowym z marca roku ubiegłego - zaciągnęła 4 kredyty (do spłaty ma jeszcze ponad 393.000 zł).

 

Kolejna sprawa

Zgłosił się do nas czytelnik, który złożył kilka lat temu skargę na opis i oszacowanie swojej nieruchomości. Jak twierdzi, zarzucił w skardze, iż wycena jest za niska.

Po kilku latach dotarł do protokołu z rozprawy, podczas której była rozpatrywana jego skarga na opis i oszacowanie.

Z protokołu wynika, że powiedział podczas rozprawy, że wycena jest... za wysoka.

 

Poproszeni zostaliśmy o wyjaśnienie sprawy.

 

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY