MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

dung 207878 340Wobec zwiększającej się liczby skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA, UKNF zwraciło się do inwestorów, którzy działaniami pośredników zostali wprowadzeni w błąd co do charakteru oferowanych obligacji spółki GetBack i ryzyka z nimi związanego, aby kierowali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do właściwych jednostek prokuratury

Prokuraturą właściwą miejscowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest prokuratura, w której okręgu popełniono przestępstwo.

 

Przestrzeganie zasad uczciwego obrotu przez podmioty działające na rynku kapitałowym jest podstawowym wymogiem rynku kapitałowego. Z dotychczasowych skargi od inwestorów wynika, że niektórzy pośrednicy uczestniczący w procesie sprzedaży obligacji nie uwzględniali indywidualnej sytuacji klientów, ich wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym.

W każdym przypadku inwestorzy przed nabyciem obligacji powinni mieć możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym w przypadku oferty publicznej lub z dokumentami sporządzonymi w celu przeprowadzenia oferty prywatnej obligacji dotyczącymi spółki i emitowanych papierów wartościowych, w tym jej sytuacji finansowej.


Inwestorzy, posiadający depozyty, którym zaoferowano nabycie obligacji powinni być poinformowani o charakterze i konstrukcji obligacji jako instrumentu nie stanowiącego lokaty bankowej i nie objętego żadnym systemem gwarantowania świadczeń. Z niektórych skarg i załączonych do nich wydruków mailowych wynika, że inwestorzy mogli zostać wprowadzeni w błąd co do natury instrumentu finansowego, jakim są obligacje oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te papiery wartościowe. Wprowadzenie w błąd mogło być dokonane przez osoby reprezentujące podmioty zaangażowane w dystrybucję obligacji GetBack SA.

 

UKNF wskazuje, iż takie zachowanie - może co do zasady stanowić przestępstwo oszustwa z art. 286 par 1 kodeksu karnego polegającego na wprowadzenia w błąd w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

 

 

 

LS

KNF

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY