MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 18 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question 2736480 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Rafał Kacperek, do niedawna asesor, prowadzi kancelarię komorniczą w Żyrardowie. Przejął ją po komornikach, o których było dosyć głośno w mediach w związku z egzekucjami z nieruchomości. Powodem artykułów prasowych były wyceny nieruchomości. Dłużnicy twierdzili, że wyceny są zaniżone. Również na naszych łamach były poruszane te kwestie

 

Pismem z dnia 5 lipca br. komornik Kacperek przesłał czytelniczce - pani Agnieszce, operat szacunkowy nieruchomości w "celu zapoznania się z opinią biegłego i złożenia zarzutów do operatu" wraz z pouczeniem, że zarzuty te należy w ciągu 14 przesłać komornikowi.

 

Jednocześnie Kacperek ostrzegł czytelniczkę, że "sąd egzekucyjny może pominąć, rozpoznając skargę na czynność komornika, nowe fakty i dowody jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed komornikiem".

 

Komornik powołał się na zapis art. 381 kpc: Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

 

Pani Agnieszka ma poważne wątpliwości, czy komornik może oceniać operat szacunkowy biegłego. Czy w ogóle może toczyć się jakieś postępowanie w tym względzie przed komornikiem przed wniesieniem skargi na opis i oszacowanie nieruchomości.

 

Sprawa wydaje się ciekawa i nietypowa. Bowiem po otrzymaniu operatu szacunkowego, komornik wyznacza termin opisu i oszacowania nieruchomości. Później czynność taką, zgodnie z art. 950 kpc, można zaskarżyć do sądu. Taka jest powszechna praktyka.

 

Dodam, że opisywana egzekucja została wszczęta przed nowelizacją kpc, skargę wnosi się więc do sądu. Komornik Kacperek terminu opisu i oszacowania jeszcze nie podał.

 

Art. 950 kpc: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Sprawą zajmę się.

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY