MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 16 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 2123967 340INTERWENCJA

Pismem z dnia 5 grudnia 2017r. pan Zdzisław z Kłodzka wniósł pozew do kłodzkiego sądu o stwierdzenie nieważności postępowania cywilnego - przybicie i przesądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. W pozwie napisał między innymi:

 

"Nieważność postępowania zachodzi:

1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W niniejszej sprawie wystąpiły przynajmniej dwie okoliczności uzasadniające pozew:

- byłem pozbawiony możności obrony swych praw,

- pełnomocnik strony (wierzyciela) nie był należycie umocowany".

 

Na te dwie okoliczności pan Zdzisław przedstawił sporo dowodów i argumentów.

 

Postanowieniem z dnia 14 grudnia sędzia Tadeusz Dereń odrzucił "skargę o wznowienie postępowania". W uzasadnieniu postanowienia sędzia napisał, że powód wniósł o wznowienie postępowania w zakresie prawomocnych postanowień w przedmiocie przybicia i przysądzenia własności nieruchomości. Jednak taka skarga nie jest dopuszczalna w postępowaniu egzekucyjnym, dlatego sąd ją odrzuca.

 

Czytelnik prosi redakcję o wyjaśnienie, czy stwierdzenie nieważności postępowania cywilnego - egzekucyjnego w praktyce to to samo, co wznowienie postępowania cywilnego?

Sprawą się zajmę.

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY