MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 27 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

woman 591576 340INTERWENCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie zakończył sprawę skandalicznego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim skargi czytelniczki na opis i oszacowanie nieruchomości. Orzeczeniem z 29 stycznia br. nakazano grodziskiemu sądowi, by "poddał analizie wszystkie zarzuty dłużniczki i wprost się do nich odniósł, dokonując również oceny operatu szacunkowego pod względem jego zgodności z faktami powszechnie znanymi oraz wiedzą ogólną"

 

Więcej:

Rozpatrzenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości nie może być ogólnikowe. Finał sprawy milanowskiej

 

W ślad za tym postanowieniem, Sąd Rejonowy Grodzisku uchylił 6 kwietnia br. dokonany przez komornika sądowego opis i oszacowanie nieruchomości. Sąd w końcu zauważył, że "skarżąca słusznie zarzuciła nie zastosowanie się przez biegłego do przepisu art. 948 par. 2 kpc". Sąd stwierdził także, że komornik był zobowiązany "opinię biegłego uaktualnić. Aktualność operatu nie została przy tym potwierdzona przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził".

 

Sąd nakazał komornikowi ponowne dokonanie czynności opisu i oszacowania nieruchomości. Zobowiązał także do ustalenia faktycznej powierzchni budynków.

 

Przypomnienie sprawy:

 

Czy budynki przynoszące dochód obniżają, czy podwyższają wartość nieruchomości? Niesamowita sprawa egzekucyjna w Milanówku

 

Niesamowita sprawa egzekucyjna w Milanówku. Biegła Drab zamiast odpowiedzieć - kąsa

 

Czy ktoś się podszywa pod komornik Michalak? A może jest inne wyjaśnienie?

 

Komornik Iwona Michalak nabija się z dłużniczki? "Każdy przeciętny dorosły obywatel..."

 

Komentarz

Czytelniczka prawie 5 lat walczyła z krzywdzącą wyceną. Wykazała się przy tym determinacją i stanowczością. Pokazała, że nie jest pozbawiona jako dłużnik praw, o czym niekiedy komornicy, biegli i sędziowie zapominają.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY