MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 29 maja 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hammer 1502761 1280Komornik sądowy z Radziejowa (woj. kujawsko-pomorskie) postanowieniem z 11 lutego br. oddalił wniosek czytelnika o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Wniosek dotyczył niezabudowanych gruntów rolnych, które zostały wycenione... w 2014r.

 

W oddalającym wniosek postanowieniu komornik napisał, że w stanie nieruchomości nie zaszły żadne zmiany - np. zniszczenie części budynku czy wybudowanie nowej budowli.

 

- Sam upływ czasu nie pociąga za sobą potrzeby dokonania dodatkowego opisu i oszacowania, jeżeli nie wywołał on zmian w stanie nieruchomości - podsumował swoje przemyślenia w tej materii komornik.

 

A tymczasem w Krasnymstawie (Lubelszczyzna), Sąd Rejonowy nie uwzględnił wniosku wierzyciela o wyznaczenie terminu licytacji. Sąd uznał bowiem za celowe "ponowne oszacowanie nieruchomości z uwagi na znaczny upływ czasu od protokołu opisu i oszacowania, ewentualną zmianę wartości nieruchomości i zmianę stanu roszczeń wierzycieli hipotecznych".

Warto dodać, że w tym wypadku wycena miała miejsce w 2017r.

 

Sąd w Krasnymstawie postąpił zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 1997 r. (I CKN 639/97), iż za zmianę w stanie nieruchomości należy uznać także zmianę cen rynkowych nieruchomości, bez względu na przyczyny zmian tych cen.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY