MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 6 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

law 1898963 960 720INTERWENCJA

Komornik sądowy Remigiusz Wierzbicki z Jeleniej Góry zlicytował w lutym 2018r. mieszkanie w Szklarskiej Porębie. Wg wyceny biegłej z 2016r., mieszkanie warte było tylko 172.000 zł. „Tylko”, bo to samo mieszkanie, również na potrzeby egzekucji komorniczej, zostało wycenione w 2014r. na kwotę 364.500 zł

 

Więcej o sprawie:

A taka piękna była egzekucja!

 

 

Sąd odmówił przybicia

Postanowieniem z 16 czerwca br. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie udzielił przybicia prawa własności nieruchomości na rzecz licytanta, który 1 lutego 2018r. zaproponował najwyższą cenę. Sąd uznał, że należy przyjąć rozszerzoną interpretację art. 991 par 1 kpc.

 

Powołał się przy tym na orzeczenie Sąd Najwyższego III CKN 707/99, którego teza tak brzmiała: "Wyliczenie przyczyn odmowy przybicia należy traktować jako przykładowe i - co za tym idzie - podstawą odmowy przybicia mogą być także wadliwości postępowania powstałe w czasie przed licytacją. Nie można jedynie podnosić zarzutów co do kwestii prawomocnie już rozstrzygniętych".

 

Powodem takiego rozstrzygnięcia sądu była opinia Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen. Komisja uznała, że biegła powołana przez komornika popełniła liczne błędy, które dyskwalifikują operat szacunkowy.

 

- Oszacowanie nie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, co miało wpływ na ustaloną w nim wartość nieruchomości (jej obniżenie), a wadliwość ta mogła mieć istotny wpływ na wynik przetargu - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Warto dodać, że opinia Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen powstała na wniosek prokuratury, która sprawdza, czy biegła nie popełniła przestępstwa. Nie jest to jedyna sprawa badana przez śledczych, a związana z tą biegłą. O tym jednak w osobnym artykule.

 

 

 

Art. 991. § 1. kpc: Sąd odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postępowania w toku licytacji, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik przetargu.

§ 2. Sąd odmówi również przybicia, jeżeli postępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY