MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 23 lipca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

handcuffs 258000 340Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 31 sierpnia 2018 roku zatrzymane zostały dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A.

 

160 milionów złotych szkody

Zatrzymani to członkowie zarządu jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, którym prokuratura zarzuca wyrządzenie spółce GetBack S.A. w okresie od października 2016 roku do początku sierpnia 2017 roku szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, szacowanej obecnie na kwotę co najmniej 160 milionów złotych. Ujawnione przestępstwo ma związek ze sprzedażą przedsiębiorstwa spółce GetBack S.A., w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez określone Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, za kwotę ponad 207 milionów złotych, którego rzeczywista wartość nie przekraczała 47 milionów złotych.

 

Śledztwo wykazało, że przy transakcji związanej ze sprzedażą przedsiębiorstwa, mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz mieli świadomość jego faktycznej wartości.

 

Grozi im kara do lat 10 pozbawienia wolności

Przestępstwo zarzucane podejrzanym stanowi czyn zabroniony spenalizowany w art. 296§1, §2 i §3 kodeksu karnego, zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, za który może zostać orzeczona także kara grzywny, przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa oraz obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratura podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych.

 

Nowy zarzut dla byłego prezesa i byłego członka zarządu GetBack S.A.

Prokuratura wydała także postanowienia o uzupełnieniu zarzutów stawianych byłemu prezesowi zarządu GetBack S.A. i jednemu z byłych członków zarządu spółki, pełniącego funkcję dyrektora zarządzającego. Uzupełnione postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczą wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej szacowanej obecnie na kwotę nie niższą niż 160 milionów złotych w związku z doprowadzeniem do zakupu od zarządzanych przez określone Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedsiębiorstwa za kwotę ponad 207 milionów złotych, którego rzeczywista wartość wynosiła nie więcej niż 47 milionów złotych.

Obaj podejrzani byli zobowiązani do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, której to spółce w wyniku podjętych działań wyrządzili szkodę majątkową w wielkich rozmiarach.

 

Środki zapobiegawcze stosowane wobec 10 podejrzanych

Dotychczas w śledztwie przedstawiono zarzuty 10 osobom, spośród których 7 przebywa w aresztach w związku z zastosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Wobec 3 podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

 

Wszystkie ujawnione dotychczas okoliczności faktyczne i prawne mające związek z prowadzonym śledztwem są szczegółowo badane oraz wszechstronnie wyjaśniane przez prokuraturę, celem ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami.
Czynności w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Warszawie wykonuje wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY