MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 19 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 3255140 340INTERWENCJA

Na 24 kwietnia komornik Hubar wyznaczył termin licytacji nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Jest to kamienica z częścią użytkową. Pani Ewa (właścicielka) poprosiła redakcję o pomoc w tej sprawie. Ma bowiem poważne zastrzeżenia co do samej wyceny, jak również jej aktualności. Komornik Hubar miał oddalić jej kilka wniosków o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Pani Ewa twierdzi, że sąd tych skarg nie rozpatrzył, a komornik już wyznaczył termin licytacji

 

Po ukazaniu się dzisiejszego artykułu:

W Nakle nad Notecią skargi na czynności komornika rozpatruje referendarz. Kolejny skandal egzekucyjny? (2)

 

sędzia Bartosz Łapiński, prezes SR w Nakle nad Notecią przesłał wpierw taką odpowiedź:

Ad.1. Odnośnie egzekucji z nieruchomości objętej KW BY1N... pozostaje nierozpoznana jedna skarga zarejestrowana pod sygnaturą ICo...,

Ad.2. Referendarz sądowy rozpoznając skargę na czynności komornika może dokonywać wszystkich czynności w tym postępowaniu a zatem może także prowadzić postępowanie wpadkowe i uboczne jak np. rozstrzygnąć wniosek o zabezpieczenie skargi. Czynności, których nie może dokonywać referendarz zostały wyraźnie wskazane w art. 759 paragraf 1(1) kpc.

Ad.3. Sprawa ICo... została przydzielona referendarzowi sądowemu zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym podziałem czynności Kadry orzeczniczej. Posiadanie doświadczenia ewentualnie jego brak w rozpoznawaniu tego rodzaju spraw nie stanowi kryterium decydującym o przydziale spraw konkretnej osobie.

 

a po niespełna dwóch godzinach takie doprecyzowanie:

Precyzując udzieloną informację dot. ilości nierozpoznanych skarg złożonych przez Panią... informuję, że jedynie skarga zarejestrowana pod sygnaturą akt ICo... ma bezpośredni związek z licytacją nieruchomości objętej KW BY1N/... zaplanowaną na dzień 24.04.2018r. Gdyby okazało się, że skarga (w sprawie ICo...) jest uzasadniona, to odniesie ona skutek w każdej niezakończonej sprawie egzekucyjnej, w której toczy się egzekucja z tej samej nieruchomości dłużniczki.

 

Komentarz

Dobrze, że prezes doprecyzował odpowiedź, bo skarg złożonych przez czytelniczkę, a związanych z dodatkowym opisem i oszacowaniem nieruchomości jest kilka. Żadna nie została rozpoznana przez sąd - taką informację przed chwilą otrzymaliśmy od pełnomocnika pani Ewy. Do skarg były dołączone wnioski o zabezpieczenie ich poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości - do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia.

Od interpretacji prawnej zależy, czy uznać te wnioski o zabezpieczenie bezpośrednio czy pośrednio związane z licytacją.

 

I sprawa referendarza. Nie znam drugiego sądu w kraju, w którym referendarze rozpatrują skargi związane z wyceną nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Muszą więc to być przypadki bardzo rzadkie. Prawnie oczywiście niezabronione. Uważam jednak, że zapis art. 759 § 1(1). kpc po nowelizacji, to jakaś straszna fuszerka ustawodawcy. Sądy zdają sobie z tego chyba sprawę i skargi tego typu rozpatrują prawie wyłącznie sędziowie. Niektóre sądy tworzą więc specjalne wydziały egzekucyjne, zajmujące się tylko sprawami komorniczymi.

Cdn.

 

 

 

JW

 

Art. 759. § 1(1). kpc: Czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego, z wyłączeniem:

1) stosowania środków przymusu;

2) orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873;

3) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi;

4) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej;

5) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy; ©Kancelaria Sejmu s. 263/458 2015-12-16

6) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

 

Dodany § 1(1) w art. 759 wszedł w życie z dn. 8.09.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY