MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaTa egzekucja nieruchomości położonej w powiecie jędrzejowskim znana jest już czytelnikom

 

W artykule:

Skandaliczna wycena działki? (aktualizacja: 26.03)

 

przedstawiliśmy, w jaki sposób została wyceniona działka o pow. 14900 m2, której część jest przeznaczona pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym (biegły podał 1870 m2 pod taką zabudowę).

 

Teraz przyszedł czas na jej licytację. Komornik Tomasz Wojciechowski zaplanował licytację nieruchomości na 3 kwietnia br.

 

Janusz Szumski, prezes SR w Jędrzejowie oraz komornik otrzymali pytania związane z tą licytacją. Odpowiedzi mamy otrzymać w najbliższy poniedziałek.

 

 Aktualizacja: 30 marca. Prezes sądu - nie było oceny operatu

 

Pismem z 27 marca Janusz Szumski, prezes SR w Jędrzejowie potwierdził, iż w sprawie wyceny działki "nie miała miejsca ocena operatu szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami)".

 

Czytelnik wniósł, przy okazji skargi na opis i oszacowanie, aby sąd wystąpił o taką ocenę. Bowiem zgodnie z art. 157.3. w przypadku, gdy operat szacunkowy jest wykorzystywany w postępowaniu przed sądem powszechnym, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

 

Sąd nie zgodził się na taką ocenę i tym samym zamknął czytelnikowi drogę do wykazania, że operat jest wadliwy. Sam czytelnik o taką ocenę nie może wystąpić.

 

Oddalając skargę na opis i oszacowanie sąd oparł się tylko na wyjaśnieniach biegłego, który trudno, aby nie bronił swojego opracowania.

 

Janusz Szumski przyznał, że nie posiada uprawnień do wyceny nieruchomości oraz pełnomocnictwa którejś z organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych - do oceny poprawności wycen nieruchomości sporządzonych na potrzeby sądowe.

 

 

Aktualizacja: 31 marca. Oj, Izbo Komornicza w Krakowie, nie nam takie odpowiedzi

 

Komornik Tomasz Wojciechowski oraz rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej w Krakowie otrzymali od nas jedno pytanie: Dlaczego w obwieszczeniu o licytacji nie podał Pan, że działka w części ma przeznaczenie gospodarcze - pod usługi?

 

Odpowiedziała Dominika Barańska, wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie:

Rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej w Krakowie w odpowiedzi na przesłane przez Pana zapytanie informuje, iż tutejszy organ zapoznał się z treścią obwieszczenia i nie stwierdził żadnych uchybień. Zamieszczone przez komornika obwieszczenie spełnia wymogi zwarte w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, którego przepisy regulują powyższe zagadnienie. Dopełnieniem obwieszczenia jest protokół opisu i oszacowania sporządzony na podstawie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości, z którym potencjalni nabywcy mają prawo zapoznać się na dwa tygodnie przed licytacją. Protokół opisu i oszacowania podlega zaskarżeniu w terminie 14 dni do właściwego sądu rejonowego sprawującego nadzór nad egzekucją.

Zadaliśmy dodatkowe pytanie: Które zdanie w obwieszczeniu spełnia wymóg art. 953 kpc odnośnie przeznaczenia gospodarczego nieruchomości?

Art. 953. § 1. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie,

w którym wymienia:

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia

i przeznaczenia gospodarczego...

 

Dominika Barańska:

Rzecznik prasowy Rady Izby Komorniczej w Krakowie w odpowiedzi na przesłane przez Pana zapytanie informuje, iż społeczno-gospodarcze przeznaczenie jest klauzulą generalną, rozumie się to jako „zwrot niedookreślony zawarty w przepisie prawnym, oznaczający pewne oceny funkcjonujące w jakiejś grupie społecznej, do których odsyła ów przepis przez nakaz uwzględnienia ich przy ustalaniu stanu faktycznego podpadającego pod daną normę”. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jeżeli jest sporządzony dla danej nieruchomości może określać przeznaczenie nieruchomości.

 

Podsumowanie

Izba Komornicza nie wskazała nam choćby jednego słowa, nie wspominając już o zdaniu, które byłoby spełnieniem wymogu podania w obwieszczeniu przeznaczenia gospodarczego licytowanej działki.

Działka może być rolna, leśna, budowlana, pod usługi, przemysłowa itd.

W obwieszczeniu jest brak informacji, jaki rodzaj działki sprzedaje komornik. Nie wiadomo o jakim jest ona przeznaczeniu.

Wskazanie bonitacji gruntów nic nie daje, gdyż każda działka to określona klasa ziemi.

 

Oznaczenie nieruchomości w obwieszczeniu powinno odpowiadać jej opisowi. Zgodnie z art. 947par.1 pkt 9, w opisie podaje się "inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości".

 

Przedkładając to na realia opisywanej sprawy. Rzadkością na terenach wiejskich są działki z przeznaczeniem pod usługi komercyjne. Komornik Wojciechowski licytuje działkę, która w części ma właśnie takie przeznaczenie.

 

To bardzo ważna informacja, która mogłaby przyciągnąć rzeszę potencjalnych kupujących. Tym bardziej że wycena jest naprawdę niska.

 

W wielu źródłach sprawdziliśmy, ile może kosztować metr kwadratowy działki pod usługi komercyjne w gminie Słupia. Niższej ceny niż 30 zł/m2 nie usłyszeliśmy.

 

Przyjmując 30 zł za m2, to wartość samej tej części działki jest więcej warta, niż wycena całej nieruchomości. To absurd.

 

Jak ustaliliśmy, czytelnik oraz jego rodzina zaczęli akcję protestacyjną.

Wkrótce więcej szczegółów.

 

 

 

cdn.

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY