MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 9 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 460868 340INTERWENCJA

8 października w kancelarii komornika sądowego Tomasza Adamskiego ma być przeprowadzona licytacja nieruchomości, której właścicielem jest spółka z Warszawy. Spółka od końca 2010 roku nie ma zarządu

 

W sądzie rejestrowym taka informacja jest widoczna od 21.11.2012 r. Komornik wszczął egzekucję w 2013 roku, operat szacunkowy nieruchomości jest z 2014r., komornik zawiesił egzekucję w 2017r. W latach 2013-2017 nie było zarządu spółki oraz kuratora.

 

Więcej na ten temat:

Wątpliwości prawne mnożą się, czyli ciąg dalszy sprawy egzekucyjnej z Tarnowskich Gór

 

Komornik Adamski przesłał wyjaśnienia. Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach również, ale...

 

Tobor: Grzecznościowo podjąłem się funkcji bycia kuratorem

 

Nowe wyjaśnienia

W piątek (4 października) komornik takie przesłał redakcji wyjaśnienia (pisownia oryginalna):

Egzekucję z nieruchomości wszcząłem ponownie w ramach postępowania egzekucyjnego wszczętego w 2012 roku. Jak już wcześniej wyjaśniałem, w momencie wszczęcia postępowania, zgodnie z informacją figurującą w KRS spółki, posiadała ona organy uprawnione do reprezentacji,

Komornik nie jest w stanie monitorować zmian w organach, jednego z tysięcy stron i uczestników postępowań, na bieżąco. Po ustaleniu braku organów podjęto stosowne działania t.j. komornik zawiesił postępowanie a wierzyciel wystąpił o ustanowienie kuratora,

Sam fakt utraty organów uprawnionych do reprezentacji nie stanowi przesłanki do stwierdzenia, iż postępowanie umorzyło się z mocy prawa,

Jak już wcześniej wyjaśniałem, postępowanie umarza się z mocy prawa na skutek niepodjęcia przez wierzyciela czynności niezbędnych do dalszego biegu postępowania w określonym terminie ( w przypadku tej sprawy jest to termin roczny ). Taka sytuacja nie miała miejsca.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia nie widzę możliwości stwierdzenia nielegalności postępowania.

 

Komentarz

Kilka dni wcześniej komornik przesłał informację:

"Ustanowionemu kuratorowi (w obecnym roku – przyp. redakcji) doręczono, wraz z odpisem postanowienia o podjęciu postępowania, również odpisy pism i orzeczeń, dotyczących czynności podjętych w okresie, kiedy spółka nie miała należytej reprezentacji, w tym:

- odpis zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z wezwaniem do zapłaty z 26.11.2013r w sprawie Km 933/12,

- odpisy zawiadomień o wszczęciu egzekucji z nieruchomości".

 

Powstaje zasadne pytanie: czy wszczynając egzekucję w listopadzie 2013 komornik nie miał obowiązku sprawdzić zdolności procesowej dłużnika?

Tego już nie ustalę z komornikiem, a tym bardziej z prezesem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Prezes bowiem przesłał tylko odpowiedź na część zadanych pytań. Autorem odpowiedzi był w dodatku... komornik. Natomiast pytania o nadzór sądu nad pracą komornika prezes sądu pomija milczeniem.

Wątpliwości postaram wyjaśnić się w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY